Home

Gendergelijkheid artikel

Genderongelijkheid, wat is dat eigenlijk? Plan Internationa

Gelijkheid voor vrouwen en mannen? De kloof is in ons land

De organisatie maakte een top-200 van bedrijven op het gebied van gendergelijkheid. Premium. 16 jul. Columns. Brrr. Het gaat hier om p. Wat bij mij de afgelopen dagen het langst bleef hangen Het blijft sukkelen met gelijkheid man/vrouw. De strijd tegen de ongelijkheid tussen man en vrouw in de EU verloopt moeizaam. De loonkloof blijft al jaren op 16 procent steken, vrouwen hebben nog. Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions In beide rollen slaat ze bruggen tussen verschillende mensen en organisaties om vrouwenrechten en gendergelijkheid te realiseren. Credo: gendergelijkheid is een recht, geen luxe. Voordat Ait Baali directeur werd van platform WO=MEN (spreek uit: women equals men) , vervulde ze er ruim vier jaar de rol van Coördinator Politiek

Opinie: Gendergelijkheid is niet alleen goed voor vrouwen

 1. Gendergelijkheid Zweden heeft tot nu toe altijd mannen als staatshoofd gehad, maar ook daar staat gendergelijkheid, zoals ik het liever noem (gender verwijst naar de culturele constructie 'mannelijk' en 'vrouwelijk', terwijl sekse over het biologische verschil gaat), hoog op de politieke agenda
 2. Dit artikel wordt je gratis aangeboden door Media.21 Vzw. Apache legt de nadruk op diepgravende berichtgeving, Erg belangrijk voor gendergelijkheid is het verlengen van het vaderschapsverlof, zegt ze. IJsland staat wereldwijd gekend als het meest gendergelijke land ter wereld
 3. Wat betreft gendergelijkheid doen we het goed op vlak van onderwijs, maar loopt het mis op de werkvloer. Ons land zakt van de 19de naar de 24ste plaats in de jaarlijkse Global Gender Gap­Index, een rapport van het World Economic Forum dat inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, samen goed voor meer dan 90% van de wereldbevolking
 4. atie hackathon D e anti-discri
 5. Artikel, Onderwijs als krachtig wapen voor gendergelijkheid. In een vorige blog riep Ilse ons op om deel te nemen aan het debat over de eindtermen van het secundair onderwijs. Riet, adjunct-directeur van Femma, geeft alvast een goede aanzet

Nederland in top EU met gendergelijkheid, maar er is ook

 1. Gendergelijkheid zou niet alleen een onderwerp op de to-do lijst van een bedrijf moeten zijn; beter nog, is om het een intrinsieke kwaliteit van de organisatie te laten worden. Er zijn vele slagen gemaakt in het verbeteren van de gendergelijkheid en het dichten van de loonkloof, maar nogsteeds bestaat er zoiets als het glazen plafond
 2. Er wordt gestreefd naar gendergelijkheid en een sociaal rechtvaardiger samenleving met gelijke kansen en gelijke behandeling van vrouwen en mannen. In het kader van Internationale Vrouwendag voerde Ipsos onderzoek uit naar de wereldwijde houding tegenover gendergelijkheid. Hoe wordt hier vandaag de dag over gedacht
 3. 'Gendergelijkheid in Europa groeit te langzaam' Nederland eindigt van alle 28 EU-lidstaten op de vierde plek wat betreft gendergelijkheid, blijkt uit een nieuw Europees rapport
 4. Gendergelijkheid is in heel wat sectoren een nobel streven, maar jammer genoeg nog steeds een utopie. De modeindustrie is geen uitzondering, met voornamelijk mannen die zowat alle belangrijke functies -zowel zakelijk als creatief- binnen de business voor hun rekening nemen
 5. Alle artikels over het onderwerp gender op Knack.be. België staat tiende op de wereldranglijst voor gendergelijkheid die het World Economic Forum (WEF) publiceert, een plaats hoger dan vorig jaar
 6. Geen enkel land heeft de 'laatste mijl' in gendergelijkheid bereikt, klinkt het in het rapport. 21 landen, voornamelijk Europese, doen het wel 'goed' - daarbij zit ook België, met een score van..

Meer gendergelijkheid betekent dus dat iedereen meer kansen krijgt, meer mogelijkheden krijgt om zichzelf te zijn en zichzelf te ontplooien en meer keuzevrijheid heeft. Iedereen wint erbij. Gendergelijkheid wereldwijd. Kindhuwelijken, seksuele uitbuiting van meisjes en vrouwen, huiselijk geweld, genitale verminking, uitsluiting van onderwijs, Onder gendergelijkheid verstaat men de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschillend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en voor de wet. Gendergelijkheid werd onder andere actueel door de oprichting van het Europees Instituut voor gendergelijkheid als agentschap van de Europese Unie. Gendergelijkheid betreft onder meer gelijkheid van man en vrouw in het maatschappelijk verkeer geen discriminatie naar geslacht geen discriminatie naar gen Genderongelijkheid, genderbias of gendergap (gender-kloof) verwijst naar de ongelijke positie van individuen gebaseerd op hun gender.De genderongelijkheid komt voort uit verschillen in de sociale genderrollen.Genderongelijkheid heeft betrekking op ongelijkheden die op talloze manieren in het dagelijks leven naar voren kunnen komen Global goal 5 richt zicht op het stoppen van alle vormen van discriminatie, het tegengaan van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en het bereiken van volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming

Artikelen / Praktijkvoorbeelden GG 5 - Gendergelijkheid Praktijkvoorbeelden GG 5 - Gendergelijkheid. Artikel Global Goals Gemeenten - praktijkvoorbeelden Inhoudsopgave. Praktijkvoorbeelden Global Goals Gemeenten. Gendergelijkheid op de Vlaamse universiteit: Wij zijn optimistisch, maar vanzelf gebeurt er niets Lees artikel. Opinie 16.12.18 7 Op een piekmoment was er elke minuut een nieuwe man die zich aandiende. Alle artikels over het onderwerp gendergelijkheid op KanaalZ.be. Een wettelijke feestdag is het nog niet, maar 19 november is Women's Entrepreneurship Day

Nederland loopt miljarden mis door ongelijkheid vrouwen op

Home Artikels gendergelijkheid. gendergelijkheid. Lijst van artikels. Wat raakt astrofysicus Nancy Vermeulen? Tag: Nancy Vermeulen. Meer vrouw op straat: voer mee actie in jouw gemeente! Tag: Meer vrouw op straat De maatschappij moet mannelijke waarden opnieuw waarderen Tag: gender Dit is de snelste manier voor vrouwen om gendergelijkheid af te dwingen: richt een eigen bedrijf op en word heel rijk Zelfs in de Verenigde Staten, waar jaarlijks honderden bedrijven naar de beurs. EIGE geeft met hun rapport jaarlijks een update over de stand van zaken op het gebied van gendergelijkheid in de EU. Dit jaar besteedt de Gender Equality Index speciaal aandacht aan digitalisering op de arbeidsmarkt en de gevolgen voor gendergelijkheid. Ook wordt in het rapport benadrukt hoe digitalisering en de Covid-19-pandemie vrouwen en mannen in [

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar is ook essentieel voor de ontwikkeling van vreedzame samenlevingen met een groot potentieel aan mensen en duurzame ontwikkeling. Artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties luidt: De doelstellingen van de Verenigde Naties zijn als volgt:. De beraadslagingen over de volgende strategie zijn in september 2014 begonnen met een workshop getiteld Een nieuwe strategie voor gendergelijkheid na 2015, waarmee tevens het startschot werd gegeven voor het initiatiefverslag van de commissie FEMM dat heeft geresulteerd in de aanneming van de resolutie van het Parlement van 9 juni 2015 over de EU-strategie voor de gelijkheid van mannen. De miljarden die Italië krijgt uit het coronafonds, omdat het land zo zwaargetroffen is door COVID-19, worden besteed op een manier die slechts mondjesmaat te maken heeft met gezondheidszorg Gendergelijkheid, een fundamentele waarde van de Europese samenlevingen. Negen op tien Europeanen zien gendergelijkheid als een fundamentele waarde voor een rechtvaardiger samenleving. Twee derde van de Europeanen is van mening dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in hun land nu minder groot is dan tien jaar geleden

Video: Overheid moet gendergelijkheid centraal stellen De

Dit artikel is exclusief voor abonnees, maar we bieden het u gratis aan. vrouwenrechten. Wat Rwanda ons kan leren over gendergelijkheid Rwanda, Nicaragua en Moldavië. gendergelijkheid en wordt de rechtsgrond van gendergelijkheid niet uitgebreid tot buiten de sfeer van het bedrijfsleven. Er is echter wel een nieuw lid toegevoegd aan artikel 13 EG, op grond waarvan de Raad gebruik mag maken van de medebeslissingsprocedure van artikel 251 EG om, met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen, communautair

Investeren in gendergelijkheid is dan ook hard nodig om te zorgen voor een versnelling op alle onderwerpen van ons 6-puntenplan Stem Gendergelijkheid. In dit artikel bespreken we de uitkomsten van de Emancipatiemonitor aan de hand van het puntenplan. De loonkloo Gendergelijkheid geeft een aantal duidelijke voordelen aan maatschappijen die er de voorkeur aan geven. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid wijst, naast vele andere voordelen, op de grotere welvaart die afkomstig is van meer vrouwen die deelnemen aan de economie en betere winstmarges voor bedrijven, en de Wereldbank legt uit dat meer gendergelijke samenlevingen minder armoede hebben. c. instellingssubsidie: instellingssubsidie als bedoeld in artikel 1.1 van de Kaderregeling met dien verstande dat onder instelling wordt verstaan: maatschappelijke organisatie; d. gendergelijkheid: gelijke behandeling, gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Nederlandse samenleving; e Zonder een belangrijke rol voor vrouwen, zonder gendergelijkheid in het land, zal het conflict nooit stoppen, zo luidt hun prikkelende boodschap. Om die uit te leggen, verschijnt Suha Basharen (50) op een zaterdagochtend in de lobby van haar Amsterdamse hotel

Artikelen over gender Telegraaf

Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen zijn fundamentele mensenrechten en voorwaarden voor het behalen van wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze 4-delige blogserie gaat in op gendergelijkheid en empowerment van vrouwen binnen duurzaam ecosysteembeheer. Dit eerste deel belicht vier voordelen van het effectief en gelijk betrekken van mannen en vrouwen bij duurzaa Constantijn pleit vaker voor meer gendergelijkheid in het bedrijfsleven. De prins zei eerder in een interview dat hij trots is dat zijn dochters Eloise en Leonore geëmancipeerd zijn. Dat vind ik alleen maar leuk. Ik vind het mooi als ze voor hun eigen mening opkomen en daar fel in zijn. Bron: AN Artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. het gebied van gendergelijkheid. 1 Zie artikel 2 en artikel 3, lid 3, VEU, de artikelen 8, 10, 19 en 157 VWEU, en de artikelen 21 en 23 van het EU-Handvest van de grondrechten De laatste tijd brandden verschillende wereldleiders hun vingers aan hetzelfde ideaal: gendergelijkheid. Iedereen lijkt het te willen realiseren, maar niemand lukt het echt In internationale studies scoort België best wel goede punten op het vlak van gelijkheid tussen man en vrouw. Maar dit is de situatie op papier. 'In werkelijkheid zien we dat gendergelijkheid niet de kernactiviteit van de staat is. Er zijn veel informele regels die de zaken minder rooskleurig maken.

Gendergelijkheid op de Vlaamse universiteit: Wij zijn optimistisch, maar vanzelf gebeurt er niets Door Selma Franssen doorgelicht 25.06.19 Het nieuwe academiejaar begint en schrijfster Saskia De Coster doet een boekje open over #metoo in de academische wereld 2020 zou wereldwijd in het teken staan van gendergelijkheid, door de 25ste verjaardag van het baanbrekende Peking Actieplatform (zie kader). Maar een globale pandemie strooide roet in het eten. Ook de jaarlijkse Commission on the Status of Women, waar regeringen en vrouwenrechtenorganisaties verder bouwen op het Peking Actieplatform, ging slechts één dag door

Artikelen over gelijkheid Telegraaf

 1. Gendergelijkheid komt daarnaast expliciet terug in doel 8, Lees dan het artikel Vrouwelijke invloed in Ethiopische koffiesector. Ondernemende vrouwen aan zet! Elk jaar laat RVO zien hoe aandacht wordt besteed aan gender binnen Internationaal Ondernemen
 2. En toch ging de wereldwijde gendergelijkheid er in 2018 maar lichtjes op vooruit volgens de Global Gender Gap Index van 2018. In 2015 stond België nog op een mooie 15e plaats, maar vandaag vallen we terug naar plaats 32. Erger nog, wat gelijke lonen betreft, staan we zelfs pas op plaats 95 van de ranglijst
 3. Gendergelijkheid is meer dan een grondrecht. Het is een essentieel ingrediënt in een vreedzame, duurzame en welvarende samenleving. Dat stellen de VN. Er is werk aan de winkel voor Sustainable Development Goal 5 (SDG 5), want op dit moment is die gelijkheid op veel plekken nog ver te zoeken
 4. isme en gendergelijkheid identificeren. Wat is gendergelijkheid? Gendergelijkheid is de mening die zowel mannen als vrouwen altijd zouden moeten zijn gelijk behandeld, ongeacht hun geslachtsverschillen

Google Schola

 1. Gendergelijkheid op de Werkvloer: Het Aanpakken van de Loonkloof. August 30, 2019. Lees ons artikel over Gendergelijkheid op de Werkvloer. Wat zijn de uitdagingen en hoe kan Heartpace helpen in het oplossen en voorkomen van de loonkloof? Learning center. Performance Management
 2. Artikel 11 De ontwerpbegroting wordt opgemaakt door de raad van bestuur. Binnen dit kader voorziet het Instituut in zijn begroting in een post om projecten te steunen die de bevordering beogen van gendergelijkheid, en een post voor overeenkomsten die de waarborging beogen van gendergelijkheid. Artikel 1
 3. Gendergelijkheid is een van de thema's waar Nederland tijdens het VNVR-lidmaatschapsjaar op inzet. André Haspels besteedde in zijn toespraak voor de Raad dan ook uitgebreid aandacht aan Roya en Elaha Mahboob. De video van zijn optreden is te bekijken op Facebook
 4. Gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Dat is doel 5 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ofwel de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Gender(on)gelijkheid is één van de thema's tijdens de Afrikaweek. Op deze pagina kom je meer aan de weet over SDG 5, gender en gender(on)gelijkheid
 5. Duurzame ontwikkeling is niet mogelijk zonder gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, vindt Bachelet. Gendergelijkheid bepaalt wat de toegang is van mannen en vrouwen tot land en kapitaal, of ze in staat zijn mogelijkheden op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid te grijpen, en of ze toegang hebben tot basisvoorzieningen
 6. Dat 20 januari 2017 de geschiedenisboeken zal ingaan, staat buiten kijf. Zelden werd simultaan zo'n massa mensen op de been gebracht. Van Washington DC tot Berlijn, de beelden van mannen en vrouwen, kinderen en bejaarden, stervelingen en popsterren met geestige, op protestborden gedrukte slogans staan nu al in het collectieve geheugen gegrift

gendergelijkheid te bevorderen, is het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen pas in 2002 expliciet opgenomen in de grondwet (artikel 10, gewijzigd in 2002). De genderwet uit 2007 (10 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 9 juni 2007) vormt de belangrijkste referentiewet in België en werd in 2014 gewijzigd De progressie van vrouwenrechten gaat langzaam, ook in Nederland. Volgens het World Economic Forum duurt het nog minstens honderd jaar voordat de kloof tussen vrouwen en mannen op politiek, economisch en maatschappelijk vlak gedicht is. Tegelijkertijd worden wetten en beleid die gendergelijkheid bevorderen bevochten en zelfs teruggedraaid door een wereldwijd actieve conservatieve oppositie

'Gendergelijkheid is een recht, geen luxe' - Duurzaamhei

We weten al dat dichtbevolkte en rijkere landen meer Olympisch succes hebben. We hebben onlangs ook vernomen dat het thuisvoordeel echt is, wat de Russen tijdens de Sochi Games van dit jaar bevestigden toen ze ongeveer $ 1 besteedden In vergelijking met andere landen in West-Europa is de gendergelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt ver te zoeken. Nederlandse vrouwen maken het minste aantal betaalde arbeidsuren, hebben het laagste gemiddelde maandinkomen en zijn nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in managementposities Wetenschappelijk artikel CHANA DE WILDE MASTERPROEF SOCIOLOGIE PROMOTOR: DR. SARAH VAN DE VELDE COMMISSARIS: DR. PIETER-PAUL VERHAEGHE ACADEMIEJAAR 2014 - 2015 DE INVLOED VAN GENDERGELIJKHEID OP TEVREDENHEID OVER DE HUISHOUDELIJKE TAAKVERDELING level analyse naar het effect van macrolevel gendergelijkheid in Europa aantal woorden: 832 Gendergelijkheid: België stijgt naar tiende plaats op wereldranglijst 28/10/14 om 03:51 Bijgewerkt om 03:51 België staat tiende op de wereldranglijst voor gendergelijkheid die het World Economic.

De sociale partners zullen overeenkomstig artikel 154 VWEU over verdere maatregelen worden geraadpleegd. - Verslag uitbrengen over de prestaties van de lidstaten met betrekking tot kinderopvangvoorzieningen . - Gendergelijkheid bevorderen in alle initiatieven op het gebied van immigratie en de integratie van migranten. 2 Gelijkheid is gelijk aan welvaart. Het World Economic Forum formuleert het als volgt: Economieën en samenlevingen kunnen alleen gedijen als ze streven naar gendergelijkheid op alle niveaus. Met de Internationale Vrouwendag in het verschiet is dit een prima moment om na te gaan hoe het met de gendergelijkheid op het werk gesteld is Alle artikels over het onderwerp gendergelijkheid op Knack Weekend.b Dit artikel delen: In weerwil van diversiteitscampagnes, international women's day en het vrouwenquotum zijn vrouwen binnen de it-sector nog altijd in de minderheid en soms zelfs een zeldzaamheid. Het tempo waarin de diversiteit in de it-sector zich ontplooit, is te laag

Belangrijke jaren in de geschiedenis van gendergelijkheid in Noorwegen. 1910 Vrouwen hebben het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen gewonnen; 1911 Eerste vrouwelijke plaatsvervangend lid in het Noorse Parlement (Anna Rogstad) 1913 Vrouwen krijgen het universele recht om onder dezelfde voorwaarden te stemmen als mannen Het Instituut is een overheidsdienst (parastatale B) en is wettelijk bevoegd om:. de studies en onderzoeken betreffende gender en gendergelijkheid te verrichten, ontwikkelen, ondersteunen en coördineren, en de impact van de concrete beleidslijnen, programma's en maatregelen vanuit genderperspectief te evalueren Dit artikel maakt inzichtelijk waarom het toch zo aanslaat, juist in tijden van crisis. Stel: je hele inkomen is weggevallen, je spaargeld droogt op, je kunt geen baan vinden en er zijn, zoals in de VS, geen regelingen waar je aanspraak op kunt maken

Hoe ver gaat de Scandinavische gendergelijkheid? De

De voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Spelen in Tokio heeft in een persconferentie zijn verontschuldigingen aangeboden voor eerdere seksistische uitspraken waardoor hij in. Het onderstaand artikel van Milieudefensie is te lezen in het blad MO magazine Van Oeganda tot Tsjaad en Colombia, vrouwen gaan de barricade op om te strijden tegen klimaatontwrichtende projecten in hun achtertuin Als kind te veel vet en suiker eten kan het microbioom levenslang veranderen, ook bij wie op latere leeftijd gezonder leert eten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek bij muizen. De studie toont een significante afname van het totale aantal en de diversiteit van darmbacteriën bij volwassen muizen. Diarree en longontsteking zijn levensbedreigende aandoeningen voor jonge kinderen in de armere landen. Maar de sterftecijfers kunnen drastisch dalen met de inzet van traditionele podiumkunsten als toneel en zang, zo blijkt uit een studie in Gambia. Net als veel andere laag- en middeninkomenslanden. De uitbraak van de COVID-19-pandemie houdt ons nu al een aantal maanden in de greep en heeft inmiddels grote gevolgen voor onze maatschappij. De geldt niet alleen op het vlak van de gezondheid en de financiële situatie waarin veel bedrijven zich nu bevinden, maar ook als het gaat om de gendergelijkheid

Uit de studie blijkt meer bepaald dat in landen waar de gendergelijkheid groot is op het vlak van onderwijs, de levensverwachting voor vrouwen en mannen hoger ligt, en dat er beduidend minder vrouwen in het kraambed sterven per 100.000 levende geboortes Alle artikels over het onderwerp gendergelijkheid op Trends.be. Er is een groeiend onevenwicht tussen mannen en vrouwen aan de top van de Vlaamse ambtenarij

Wat we kunnen leren van IJsland, waar gendergelijkheid

De Olympische Spelen werkt hard aan gendergelijkheid en een onderdeel daarvan is dat de pelotons even groot moeten zijn. In Tokio starten er 130 mannen en 67 vrouwen. In Parijs moet dat 90 om 90 zijn. Dat betekent 40 minder plekken voor mannen en 23 meer voor vrouwen. Ter indicatie: Sporza meldt dat er in 1996 nog 184 renners aan de start stonden Alle artikelen die zijn gepubliceerd op OpinieZ.com vallen onder het wettelijk copyright van OpinieZ.com zoals vastgelegd in de Auteurswet. Bij zonder toestemming publiceren van artikelen van OpinieZ.com of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht

In dit artikel. Wat is gendergelijkheid? Tips voor mannen die gendergelijkheid op het werk willen ondersteunen; Wereldwijde campagnes voor gendergelijkheid; Vandaag hebben we zoveel vooruitgang geboekt op het gebied van gezondheid, onderwijs, wetenschap en technologie. Toch zijn er enkele gebieden waar we tekortschieten - gebieden zoals. 'Bedrijven die werk maken van gendergelijkheid, zijn ook echt gelijker' 29 juni 2018 08:09 29-06-18 08:09 Laatste update: 29 juni 2018 12:17 Update: 29-06-18 12:17 16 NUjij-reacties reactie AMSTERDAM (ANP) - KPN is het best presterende bedrijf van Nederland op het gebied van gendergelijkheid. Dat concludeert onderzoeksbureau Equileap op basis van een analyse van de honderd grootste. Inkijk in succesvolle integratie gendergelijkheid. Er wordt nog te weinig stil gestaan bij de genderdimensie in onderzoek en innovatie (O&I). Een groep experts bekijkt in het rapport 'Gendered Innovations 2: How Inclusive Analysis Contributes to Research and Innovation' hoe gendergelijkheid beter geïntegreerd kan worden binnen het Europese O&I, met name in het Europese Kaderprogramma.

gendergelijkheid Hester Cnossen, 3873315 01-08-2015 Bachelorthese BA Taalwetenschap, Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht Begeleider: dr. Margot van den Berg Artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vermeldt duidelijk da Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid) Uitgelicht. Nieuws Abonneren op nieuws over dit onderwerp. Meer evenwicht tussen aantal mannen en vrouwen in top bedrijfsleven. 03-07-2020 | 15:15 Voor het tweede jaar op rij daalt België op de Global Gender Gap Index, of de index die gendergelijkheid meet.In 2015 mocht ons land in de ranglijst van 144 landen nog de 19 e plaats bekleden, vandaag is dat slechts de 31 e.Die daling is vooral te wijten aan minder gelijke kansen en participatie op de arbeidsmarkt en in de politiek GENDERGELIJKHEID is een concept dat vaak wordt gebruikt in een context van genderongelijkheid. Om dit concept te verduidelijken, reflecteren we in dit Psychology-Online artikel samen op wat is gendergelijkheid, met praktische voorbeelden en argumenten om het besproken onderwerp verder te ontwikkelen België is gezakt op de jaarlijkse Global Gender Gap Index, of de index die gendergelijkheid meet. Ons land staat nu op de 24ste plaats, op een totaal van 1..

‘De digitale wereld moet gelijker’ | Het Parool

IPS Gendergelijkheid noodzakelijke stap naar duurzame ontwikkeling Aan de vooravond van de onderhandelingen die de 'Post-2015 Ontwikkelingsagenda' van de VN, opvolger van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, definitief vorm moeten geven, roepen vrouwengroeperingen de regeringen van de VN-lidstaten op voorrang te geven aan rechtvaardige en op gendergelijkheid gebaseerde. gendergelijkheid Artikelen uit de categorie: gendergelijkheid. Typhoon wil met kledinglijn jonge mannen een hart onder de riem steken Categorie: Cultuur Geschreven door: Maaike Posthum Genderspecifieke artikelen. Beter beeld genen voor borstkanker is het volgens wereldartsenorganisatie WMA essentieel dat gendergelijkheid op de werkvloer is terug te zien. In veel landen, niet alleen Nederland, is het aandeel vrouwelijke artsen meer dan 50 procent Dat kan en moet anders. Om het proces van gendergelijkheid te versnellen, moeten vrouwen het heft in eigen handen nemen. Digitale technologie biedt kansen meer en sneller te leren, flexibeler te werken en beter te verbinden. Verder is het zaak dat vrouwen ambitieus durven zijn en die ambitie ook uitdragen

OSB · Oudstudentenbond VUBExpositie over straatintimidatie: ‘De man vroeg of hijJongste miljardaire ter wereld heeft donker geheim | De MorgenJames Franco noemt #MeToo-aantijgingen "niet accuraatPresident Ethiopië steunt werk prinses Mabel - VorstenHoe de Turkse gemeenschap van binnenuit gemoderniseerdJonge Europese joden zien toename antisemitisme | NOS

WMA stimuleert gendergelijkheid artsen Plaats een reactie Met de wereldwijde sterke toename van het aandeel vrouwen onder artsen, is het volgens wereldartsenorganisatie WMA essentieel dat gendergelijkheid op de werkvloer is terug te zien EU-13 landen hebben minder vooruitgang gemaakt dan de EU-15 landen als het gaat om het terugdringen van genderongelijkheden in onderzoek. Dat blijkt uit een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). De ERAC raadt onder andere aan de bevindingen van dit rapport mee te nemen voor Horizon Europe Gendergelijkheid België scoort slechter op gelijkheid tussen mannen en vrouwen dan Rwanda en Filipijnen Vera Jourova, Europees Commissaris voor onder meer gendergelijkheid

 • Praxis Rotterdam zuid openingstijden.
 • Callosa d'en sarria huis te koop.
 • Klimop Ravels.
 • Bindingsangst aan het lijntje houden.
 • Marcos para Fotos Infantiles Gratis Disney.
 • Foute Party Enschede.
 • Jurassic World Game.
 • Nefit cv ketel bijvullen.
 • Zonnebril Kruidvat meekleurend.
 • Skyrim magic books.
 • Relatie binnen vriendengroep.
 • Bijbeltekst afscheid dominee.
 • Eiken vloer bewerken.
 • Gemiddeld inkomen Ghana.
 • Pink Panther Wikipedia Cartoon.
 • Guess Riem zwart zilver.
 • Tupperware in magnetron.
 • Postadres Nyenrode.
 • Wat is een patatje oorlog.
 • Pro choice argumenten.
 • WhatsApp contacten synchroniseren Android.
 • Molaire massa O.
 • Beroepsbevolking Nigeria.
 • Bijlage verdwijnt bij doorsturen.
 • Develop in Python.
 • Heijcon 3D Solutions.
 • Privé detective Enschede.
 • Krijtbord folie magnetisch.
 • Overheersen synoniem.
 • Grote witte hanglamp.
 • Binge eating disorder symptomen.
 • Gw2 Event Timer.
 • Uitspraak Spaans oefenen.
 • Zwevende dansvloer.
 • Suikerwater kopen baby.
 • Nadelen democratie.
 • Maelstrøm bier.
 • Doorhalen sneltoets.
 • Continental bike tires.
 • Lijstwerk hout.
 • Jon Krakauer Into Thin Air.