Home

Geluidsopname rechtbank

Mag een stiekem gemaakte geluidsopname gebruikt worden als

Er zijn diverse rechtszaken waarbij partijen hebben geprobeerd een geluidsopname van tafel te krijgen met het argument dat deze onrechtmatig is verkregen. Dat wordt echter niet geaccepteerd. De Hoge Raad oordeelde in 1987 dat voor uitsluiting van bewijs sprake moet zijn van een rechtens ontoelaatbare inbreuk op de privacy, zulks op basis van bijkomende omstandigheden die deze conclusie rechtvaardigen Het blijft interessant om te zien hoe technologische ontwikkelingen terug te vinden zijn in het recht. Op 29 februari 2016 is een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant gepubliceerd waarin eiseres ter onderbouwing van haar vordering een USB-stick in het geding bracht met daarop meerdere fragmenten van gesprekken met de wederpartij die stiekem waren opgenomen. De [ De rechtbank oordeelde dat de werkgever een rechtmatig belang had bij een kopie van de volledige geluidsopname, met uitzondering van de passages waarin specifieke medische en persoonlijke gegevens van de werknemers werden besproken en met uitzondering van het fragment dat is opgenomen terwijl de leidinggevende de ruimte waarin het gesprek werd gevoerd, had verlaten Het maken van beeld- en geluidsopnames. Het is niet toegestaan om in het gerechtsgebouw beeld- en/of geluidsopnames te maken. Dit geldt zowel voor de ontvangstgebieden, zittingszalen als de wachtruimtes. Journalisten die opnames willen maken van zittingen kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling communicatie

Technologie in de rechtspraktijk: (stiekeme) geluidsopname

Enkel indien de rechtbank van oordeel is dat de opname onbetrouwbaar is, of door de opname het recht op een eerlijk proces van een andere partij wordt geschaad, zal de rechtbank de opname uitsluiten als bewijsmiddel. In alle andere gevallen kan de rechtbank rekening houden met de opname en mee in aanmerking nemen bij haar beslissing Uit de rechtspraak blijkt dat in de meeste gevallen de geluidsopname toch als bewijs in een civiele procedure door de rechter wordt meegenomen, ook al is de opname onrechtmatig. In het civiele procesrecht geldt namelijk de zogenaamde vrije bewijsleer. De waarheidsvinding weegt vaak zwaarder dan het recht op privacy Een dergelijk gesprek opnemen zal in snel in strijd kunnen zijn met het (grond)recht op privacy, zoals neergelegd in onder meer artikel 10 EVRM. In verreweg de meeste gevallen zal het opnemen van een gesprek echter niet onrechtmatig zijn. Iemand die bijvoorbeeld met de Belastingdienst belt, mag dus dat gesprek opnemen Als u de rechtbank binnen wilt gaan moet u zich bij de portier melden en de reden van uw bezoek opgeven. Ook dient u zich te kunnen legitimeren. Daarnaast neemt de rechtbank Midden-Nederland de nodige veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat bepaalde voorwerpen het gebouw mee worden binnengenomen Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. De rechtbank Midden-Nederland behandelt zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest in de regio Midden-Nederland

Het (heimelijk) opnemen van gesprekken door werknemers

Het is een rechtbank die het al of niet als bewijs zal aannemen. In een aantal cases die ik ken zijn zelfs die wartaal gesprekken door de rechtbank aanvaard. Zelfs een gesprek waarin een handelaar toegaf dat hij om te bluffen tegen een klant tegen de firma die zijn transport deed fel overdreven had met het aantal pakjes, ritten die de transportfirma zou te verwerken krijgen De Rechtbank Noord-Nederland is niet blij dat de talkshow van Eva Jinek de stem van Josef B. heeft laten horen, terwijl daar een duidelijk verbod op lag. In het tv-programma werd een.

Voorzitter van de rechtbank van koophandelNV Studio 100 / Heidi.com I. Situering van het geschil Studio 100 is een Belgische onderneming actief in de wereld van het familie-entertainment. Het aanbod van Studio 100 Betwistingen in verband met vereffening-verdeling kunnen niet beslecht in afzonderlijke procedure. Nr Rechter neemt patiënt maken van geluidsopname kwalijk. Plaats een reactie. Een rechter heeft niet willen luisteren naar geluidsopnames die een werknemer had gemaakt van spreekuren bij artsen. Dat blijkt uit een afgelopen week gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Gelderland De rechtbank stelt voorop dat er geen aanwijzingen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaring van de vrouw. In het dossier bevindt zich een opname die de vrouw stiekem maakte van een gesprek tussen haar en haar oom. Deze opname biedt naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bevestiging De rechtbank gaat op zoek naar een evenwicht tussen die belangen. In de volgende situatie zal de rechtbank veelal oordelen dat de opname op onrechtmatige wijze werd verkregen: De opname is heimelijk gebeurd; De opname betreft personen die op het ogenblik van het gesprek reeds in een geschil verwikkeld zijn

Huisregels Rechtbank Rotterdam Rechtspraa

 1. De rechtbank heeft de geluidsopname van de verklaring van de verdachte uitdrukkelijk verboden, omdat de privacy van de verdachte diende te worden gerespecteerd, aldus de rechtbank in een verklaring
 2. Rechtbank is op de noodzaak gewezen. Er zit inmiddels schot in de zaak. Wordt je zaak uiteindelijk behandelt, doe dan een verzoek om geluidsopname te maken en vraag ook een kopie van het proces verbaal van de rechtszaak
 3. Gerechtshof 's Hertogenbosch 29 januari 2019, Gebruik van heimelijke geluidsopnamen als bewijs in een civiele zaak (ECLI:NL:GHSHE:2019:285) Essentie Een man krijgt ruzie met de stiefdochter van een van zijn broers. Deze ruzie loopt zodanig uit de hand, dat deze uitmondt in een vechtpartij. De man doet aangifte en eist een schadevergoeding
 4. Ook in een civiele procedure kan onrechtmatig bewijs buiten beschouwing worden gelaten. Dat blijkt uit een arrest van het Gerechtshof Den Bosch over een zaak betreffende schadevergoeding wegens mishandeling. Bijkomende omstandigheden De hoofdregel in civiele procedures is dat bewijs in principe door alle middelen geleverd kan worden maar de manier waarop bewijslevering kan plaatsvinden is.
 5. Sommige rechtbanken zijn van oordeel dat een telefoongesprek buiten het weten van de gesprekspartner opgenomen steeds een schending uitmaakt van het recht op privacy, en derhalve ongeoorloofd is. Andere rechtspraak bekijkt dit probleem vanuit een ander oogpunt en beschouwt het recht op privacy niet als een absoluut recht

Rechtbank Den Haag 7 juli 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7496 Klaagster heeft erop gewezen dat de geluidsopname van de 112-melding onderdeel uitmaakt van het medische dossier van het slachtoffer en derhalve valt onder het medisch beroepsgeheim en dat het verschoningsrecht heeft te gelden. Er is geen uit Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 november 2015, IT 1999; ECLI:NL:RBZWB:2015:8671 (opname op USB-stick) Bewijs. Eiser heeft geluidsopnamen gemaakt van gesprekken met gedaagde Vanwege mijn vakantie deze week geen nieuwe blogs. In plaats daarvan een terugblik op de afgelopen tien jaar: ik heb vijf populaire blogs geselecteerd en kijk er anno 2017 graag nog eens naar met jullie. Vandaag: Mag een stiekem gemaakte geluidsopname gebruikt worden als bewijs?, met bijna 100 reacties en 85.000 views (robots niet meegeteld)..

MAG U STIEKEM EEN GESPREK OPNEMEN ? - Monard Law Home

 1. De rechtbank heeft de geluidsopname van de verklaring van de verdachte uitdrukkelijk verboden, omdat de privacy van de verdachte diende te worden gerespecteerd, stelt het rechtbankbestuur
 2. isterie aangifte gedaan tegen een nog onbekend persoon die bij.
 3. Een rechtszitting over de publicatie van dossierstukken uit de strafzaak tegen Willem Holleeder, was doorgestoken kaart. De rechtbank had zijn vonnis al klaar voordat de zaak behandeld werd. Dat blijkt uit een stiekeme geluidsopname die de gedagvaarde partij maakte. De griffier blijkt het vonnis al vóór de inhoudelijke behandeling te hebben geschreven. Door Vincent Verweij Blogger Sebastiaan.
 4. Hierbij werd tevens aandacht besteed aan het feit dat het ledengeld onderdeel uitmaakt van de nabetalingen van de referentiebedrijven - en dus van de referentieprijs -, alsmede aan het feit dat uit een bij de rechtbank gedeponeerde geluidsopname met zoveel woorden ook volgt dat Bel Leerdammer heeft uitgelegd dat het ledengeld in de berekeningen wordt meegenomen en wordt uitbetaald
 5. Rechtbank Den Haag 7 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:12607 De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het meldkamergesprek onder het medisch beroepsgeheim valt en in beginsel ook onder het verschoningsrecht. Er is sprake van uitzonderlijke omstandigheden die ertoe moeten l

Rechtbank Rotterdam 22 februari 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:1574. De raadsman heeft namens de verdachte, op grond van artikel 182 van het Wetboek van Strafvordering, bij brief van 8 oktober 2018 aan de rechter-commissaris verzocht om in de onder opgemeld parketnummer ingeschreven zaak onderzoekshandelingen te verrichten, bestaande uit het horen van getuigen 1 t/m 8

Stiekem gesprekken opnemen, schending van het recht op

Video: Rechtbank vindt publicatie geluidsopname Josef B

Actrice Marit van Bohemen uit rechtszaal gezet tijden

www.elfri.be - Rechtspraak - Gesprek opnemen als bewijs en ..

Stiekeme geluidsopname geen bewijs in civiele procedure

Geluidsfragment bij Jinek heeft consequenties: RTL mag

Ex-vriendin doet aangifte poging tot doodslag tegen Johnny de Mol

Telefonische colportage
 • IKEA kleed geel.
 • Valletjes HEMA.
 • Boeddhistische tempel binnenkant.
 • Rottumeroog inwoners.
 • Karaoke set huren Leiden.
 • Sailing Rod Stewart.
 • Mexicano Mexican Grill restaurant.
 • Heldere ster in het westen vandaag.
 • Babysit zoeken.
 • Norm Macdonald twitter.
 • Glazenwasser particulier Amsterdam.
 • 123 Greetings Nederlands.
 • IPhone hoes vergrendeling.
 • Hardinxveld nieuws.
 • Authentieke souvlaki.
 • Tijdelijke woonruimte Leusden.
 • Appartementen Blaricum.
 • Blum Ecodrill.
 • Nis betekenis.
 • Kruidvat.nl/kaart vergeten.
 • Overige materialen schoenen.
 • Hugh Laurie accent.
 • Deeltijd Accountancy vacature.
 • Silas Randall Timberlake.
 • Barcelona femeni tickets.
 • Ergonomische hulpmiddelen zorg.
 • Transport trolley Action.
 • Leonardo da Vinci Wikipedia.
 • Loempia van de chinees hoeveel koolhydraten.
 • Camouflagenet wit 3x4.
 • Gevolgen Tsjernobyl.
 • Zangvogels geluiden.
 • Sponde.
 • Laten printen op dik papier.
 • Volbloed paard prijs.
 • Piep in oor oplossing.
 • OppoSuits eu.
 • Rey Mysterio daughter.
 • Kadaster Lochem.
 • German Junior Badminton 2020.
 • Falsidical paradox.