Home

Verzekering medisch dossier

Beroepsaansprakelijkheid? - Verzeker het bij VvA

 1. Het recht op inzage in je medisch dossier is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). 'De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden'. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden
 2. Bij een zorgverzekeraar werken medisch adviseurs. De adviseurs hebben het medisch beroepsgeheim. Zij vragen de gegevens uit uw medisch dossier op bij uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder is wettelijk verplicht de gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken
 3. Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken. Informatie uit de medische geschiedenis van een patiënt kan zo gebruikt worden om terugbetaling in een..
 4. De bewaartermijn van je medisch dossier is 15 jaar. Daarna zal de huisarts de gegevens uit je dossier vernietigen. Soms kan je huisarts ervoor kiezen om gegeven langer te bewaren. Bijvoorbeeld als die een huidige behandeling ten goede komt. Zelf kan je het ook aangeven als je bepaalde gegevens liever wat langer in je medisch dossier laat staan
 5. Bij je huisarts kun je je medisch dossier inzien. In overleg met je huisarts kun je ervoor kiezen een deel van je gegevens af te schermen. Via volgjezorg.nl van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) , de organisatie die verantwoordelijk is voor het LSP, zie je wie jouw gegevens hebben opgevraagd
 6. een opdracht van medische expertise bij een schadegeval Voor de vlotte werking van tal van verzekeringen is het noodzakelijk dat er gegevens meegedeeld worden. Deze brochure legt uit waarom en hoe de verzekeraars die gegevens gebruiken. 1. Waarom vraagt de medisch dossier samen en kan zo d
 7. Officiële instanties zoals gemeenten, letselschadebureaus, verzekeraars en het UWV blijken regelmatig om een medisch dossier te vragen, waarmee ze het medisch beroepsgeheim omzeilen. Dat stellen de..

Online inzage in medisch dossiers Wat betekent het in de praktijk? 30 juli 2020 - Sinds 1 juli 2020 zijn zorgverleners verplicht om patiënten elektronisch inzage te bieden in hun medische gegevens en daarvan een digitaal afschrift te verstrekken Wilt u verzekeringen met uitstekende voorwaarden én voordelen voor medische professionals? Kies dan voor de VvAA schadeverzekeringen waar leden zo tevreden over zijn Inzage in het medisch dossier in letselschadezaken. Op het toneel van letselschadezaken spelen benadeelden, artsen, verzekeraars, medisch adviseurs, schadebehandelaars, advocaten en rechters een rol. Vanuit ieders vakgebied buigen zij zich over de situatie van de benadeelde. Het medisch dossier van benadeelde speelt daarbij vaak een cruciale rol Re: Inzage medische dossier door de verzekering. Ongelezen bericht door ciske » 11 jul 2013 20:51 Dit neemt niet weg dat dit mij wel ergert, de afwijking is al bijna een maand geleden geconstateerd, en nu gaat het alleen maar weer langer duren voordat ik weet hoe zijn hartje er echt aan toe is

De hoofdregel is dat een zorgverlener uw medisch dossier 20 jaar moet bewaren. Te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Maar soms moet uw dossier langer of juist korter worden bewaard Op basis van je gezondheidsverklaring bepaalt een medisch adviseur of we nog aanvullende informatie nodig hebben. Het is belangrijk dat je de gezondheidsverklaring volledig en juist invult. Als er onjuiste informatie in je gezondheidsverklaring staat, dan kan het in de toekomst vervelende gevolgen hebben voor de dekking U bent niet verplicht uw hele medisch dossier te overhandigen natuurlijk, maar wel een bewijs(!), doktersverklaring bijvoorbeeld, dat u om medische redenen werkelijk niet in staat bent/was de geboekte reis te make

PHOTO-2020-02-18-12-31-20

Medisch dossier inzien: wat moet je weten? Consumentenbon

Mag een zorgverzekeraar in mijn medisch dossier kijken

Verzekering kan meekijken in medisch dossier - Het Nieuwsbla

Medisch dossier huisarts - Independe

 1. Heeft u een serieus medisch dossier, dan zullen de uitsluitingen van maatschappij tot maatschappij niet veel verschillen. Maar in gevallen waarin een kwaal uit het verleden weinig relatie heeft met de feitelijke werkzaamheden, zoals in bovenstaand voorbeeld, is er een kans dat het acceptatiebeleid verschillend uitvalt en dat u bij de ene maatschappij op op betere voorwaarden wordt geaccepteerd.
 2. In bepaalde gevallen zal de arts van de verzekeraar bijkomende informatie vragen over de kandidaat-verzekerde. Dat kan zowel gebeuren door het raadplegen van de huisarts of door hem te onderwerpen aan een medisch onderzoek. Indien je met opzet relevante gegevens achterhoudt voor de verzekeraar, dan kan de verzekering nietig verklaard worden
 3. g verlenen. Het is dus ook mogelijk te weigeren. Alleen zorgverleners die rechtstreeks bij je behandeling of onderzoek betrokken zijn, mogen je gegevens inzien. Je kunt ook zelf je medisch dossier inzien
 4. verzekering die mijn inkomensverlies bij ziekte compenseert. Mijn verzekeraar wil mijn arbeidsongeschiktheid laten beoordelen via een medische expertise. Op basis van die beoordeling zal ik al dan niet recht hebben op een vergoeding voor mijn inkomensverlies. Ik ben niet vertrouwd met een medische expertise. Dat maakt me behoorlijk onzeker
 5. dossier kunnen begrijpen wat de medische achtergrond en situatie van de patiënt is. De dossierplicht dient ook het recht van de patiënt op goede informatievoorziening; dit recht kan de patiënt effectueren via het recht op inzage en het recht op afschrift (zie hierna onder 2.1)
 6. Artsen en andere zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om hun patiënten desgevraagd inzage te geven in het eigen medische dossier. U mag ook altijd een kopie van uw dossier opvragen. Dat levert vaak een flinke ordner met papier op. Omdat we in 2016 leven, en we steeds meer digitaal doen, zou je ook verwachten dat we onze medische dossiers via de computer, tablet of telefoon kunnen opvragen
 7. In beginsel hebben nabestaanden geen recht op inzage in het medisch dossier van hun overleden naaste. Op deze hoofdregel bestaan verschillende uitzonderingen, waarbij geldt dat de nabestaande die inzage en/of afschrift van het medisch dossier wenst, concrete omstandigheden moet aanvoeren om aannemelijk te maken dat er van zo'n uitzondering sprake is

Medische gegevens delen: wat zijn je rechten

Mijn Dossier - Uw beveiligde online gezondheidszorgverbinding. Inloggen op Mijn Dossier. Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in Mijn Dossier. Belangrijke informatie voor polikliniekbezoeken. Lees meer over extra maatregelen i.v.m. het coronavirus voordat u naar Amsterdam UMC komt In uw medisch dossier staan alle gegevens rondom uw behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, (verwijs)brieven en medicatie. Dit is onder andere nodig voor de verzekering én om u goede, geïntegreerde zorg te bieden. Natuurlijk kunt u uw dossier inzien en aanpassen als dat nodig is Sluit je een verzekering boven de vragengrens af, dan is misschien een medische keuring nodig. Boven de vragengrens kun je ook vragen krijgen over de kans op een ernstige, onbehandelbare erfelijke ziekte van jezelf of je familie of over de resultaten van eerder verricht erfelijkheidsonderzoek (een chromosomaal of DNA-onderzoek) Een globaal medisch dossier bevordert de kwaliteit van de zorgverlening en geeft u recht op de volgende voordelen: een vermindering van 30 % toegestaan door uw ziekenfonds op het gedeelte dat u zelf moet betalen (raadplegingen en huisbezoeken) de centralisatie van uw medische gegevens, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermede Vernietigen medisch dossier U kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van uw medisch dossier. Het verzoek kunt u doen via dit formulier. Gebruik medische gegevens Lees voor meer informatie over het gebruik van uw medische gegevens de folder 'Praktische informatie over Reinier de Graaf'. Informatie over privacy vindt u hier

Globaal medisch dossier (GMD) Voorstelling. Het project elektronische uitwisseling van gegevens globaal medisch dossier tussen de artsen en de ziekenfondsen betreft 3 diensten: raadplegen van het GMD recht van de patiënt; beheer van het GMD recht van de patiënt; raadplegen van de lijst van patiënten waarvoor de huisarts GMD-houder is. Voor wie Verzekering kan meekijken in medisch dossier. Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken. Informatie uit de medische geschiedenis van een patiënt kan zo. Het downloaden van je digitale dossier, zodat je het op je eigen computer of smartphone hebt, kan bijna nog nergens. Dat is wel de functie die portalen moeten hebben om in 2019 aan de wet te voldoen. Ernst Johannes bekijkt regelmatig het online medisch dossier van zijn zoon Je werkt actief aan je gezondheid en veel medisch adviseurs laten dat mee-wegen in hun besluit om je wel of geen verzekering aan te bieden. Zorg samen met je dokter dat je behandelingen en de doelen en effecten ervan duidelijk in je medische dossier staan. Zo kan de dokter snel en gericht antwoord geven op de vragen van de medisch adviseur

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming. De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>> Medische gegevens en informatie vallen onder het medische geheim. Medewerkers die toegang hebben tot medische gegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Meer informatie staat in onze brochure 'Medische beoordeling'. In deze brochure staan uw rechten en plichten. Hierin staat bijvoorbeeld dat u het recht heeft om het medische dossier te lezen Adrz houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Dit is een wettelijke verplichting. In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfoto's, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad Het medisch archief is open op de volgende dagen en tijden: Maandag t/m donderdag: 9.00-12.30 en van 13.15-16.00 uur; Vrijdag: 09.00-12.00 uur; Inzage in dossier van kind of derden via machtiging. Voor een verzoek tot inzage in het dossiers van een kind, een wilsonbekwame patiënt of overleden patiënt gelden de volgende voorwaarden Gezondheids­verklaring of keuring. Je hoeft niet altijd door een arts gekeurd te worden, vaak is een verkorte vragenlijst voldoende. Of je een uitgebreide gezondheidsverklaring moet invullen of een keuring moet ondergaan hangt af van de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren en de aanvullende dekkingen die je wilt verzekeren

De Tweede Kamer is dinsdag 13 september akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid. De strekking: zorgverzekeraars kunnen straks zonder toestemming het medisch dossier van patiënten inzien, als ze het vermoeden hebben dat er fraude is gepleegd Opgelet: gebruik een erkend elektronisch medisch dossier en schrijf u in voor de dienst MyCareNet beheer van de GMD houder van de patiënt (eGMD) en dat ten laatste op 31 december 2020. Zo kan u, zonder onderbreking het honorarium voor het beheer van het GMD blijven ontvangen vanaf 1 januari 2021 Globaal Medisch Dossier Een GMD bundelt je gezondheidsgegevens zo compleet mogelijk: diagnoses, onderzoeksresultaten van bloedanalyses of röntgenfoto's, je allergieën, je geneesmiddelengebruik, het kan allemaal deel uitmaken van je GMD U kunt inzage krijgen in uw medisch dossier via het hoofd van de afdeling waar u bent opgenomen/onder behandeling bent (geweest). Wijzigen of aanvullen van het medisch dossier Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijke onjuist zijn of onvolledig, kunt u de behandeld arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen Wanneer AXA uw dossier aanvaard heeft, ontvangt u een bevestigingsbrief, de 'Hospi-Pass'. We sturen u ook een medisch attest dat door uw arts moet worden ingevuld (behalve bij zwangerschap) en moet teruggestuurd worden naar AXA via het platform MyAXA Healthcare

Hier lees hoe je een dergelijke verzekering snel en voordelig kunt afsluiten en waar je precies op moet letten. Aanvragen Schengenvisum: medische reisverzekering verplicht. Sinds 1 juni 2004 is het in alle Schengenlanden verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor de aanvraag van een Schengenvisum Medewerkers keken bijvoorbeeld uit nieuwsgierigheid in de dossiers van mensen die ze kenden. Dat mag dus echt niet. In een enquête van het tijdschrift Medisch Contact uit 2012 meldde 49 procent van de deelnemende artsen dat ze het beroepsgeheim in de praktijk weleens doorbreken Extern adviesbureau van verzekering wil vertrouwelijke medische gegevens opvrage Ik ben na een val in de ziektewet. Mijn woonlasten verzekering heeft uit Wèl zou ik overleggen om éénmalig en uitsluitend alleen die delen uit het medisch dossier vrij te geven,. Wanneer u inzage in uw medisch dossier wilt, kunt u dit het best overleggen met uw behandelend arts. Omdat het dossier eigendom van het ziekenhuis is, kunt u het dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een kopie of digitaal uittreksel krijgen. Ook heeft u recht op wijzigen van gegevens in uw dossier 3. Zeg oude verzekering niet te snel op . Heb je al een overlijdensrisicoverzekering, maar wil je deze oversluiten naar een andere verzekeraar omdat de premies inmiddels veel lager zijn? Let dan goed op. Zeg de oude verzekering pas op als je de nieuwe polis in huis hebt (en dus ook medisch bent goedgekeurd door de nieuwe verzekeraar)

Hallo iedereen, Wat achtergrond info: Ik ben van plan met m n amerikaanse vrouw en dochter terug te keren naar de VS en 1 van de openstaande punten is het verkrijgen van een ziektekostenverzekering. Onze eerste poging om een US verzekering af te slui. JOHAN VANINBROUKX klust bij voor de verzekeringen - dossier bij DVV Verzekeringen ? Dan mag hij niet. Van een SMV lid : Dr. Johan Vaninbroukx treedt op als technische raadgever voor DVV verzekeringen. Hier kan je lezen hoe Nexuz health en De Block en UZ Leuven de inbraken in medische dossiers als een Als ziekenhuis zijn wij verplicht een medisch dossier bij te houden van iedereen die bij ons onder behandeling is of is geweest. In dit dossier staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier is volgens de wet eigendom van u als patiënt. U heeft onder andere het recht o Gaat u binnenkort naar het Ikazia Ziekenhuis of bent u al patiënt? Controleer eerst bij uw zorgverzekeraar of zij met Ikazia een contract hebben afgesloten. Vraag ook of uw polis de kosten van een onderzoek of behandeling in Ikazia (volledig) vergoedt. Kijk uw polis na Polissen van d

Van checklist tot veelgestelde vragen. Via het menu aan de rechterkant van de pagina vindt u informatie over wanneer u de kosten voor een behandeling wel en niet zelf moet vergoeden (checklist ziekenhuiskosten), wat de kosten zijn van onverzekerde zorg (passantenprijzen), hoe de financieringssystematiek van de ziekenhuiszorg werkt (diagnosebehandelcombinatie) en hoe uw factuur is opgebouwd. Servicecentrum P&Z, medisch dossier PK 0 hal 08 Postbus 7057 1007 MB Amsterdam. Iemand anders mijn medisch dossier laten inzien en kopiëren. Andere mensen, zoals uw familie, mogen uw dossier alleen inzien en kopiëren als u hen daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd Ben al een geruime tijd uit de running in verband met rugklachten,ik zit hier voor in de ziektewet (Ik was werkzaam via een uitzendbureau) nu ben ik al meerdere malen bij een arbo arts geweest,maar nu vragen ze mij per brief (is ook toegezegd via de telefoon) om toestemming voor inzage van mijn medisch dossier CM-verzekeringen Toestemming verwerking medische gegevens In het kader van de regelgeving betreffende gegevensbescherming* mag MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen (afgekort CM-verzekeringen) enkel persoonsgegevens aangaande de gezondheid verwerken indien we hiervoor de toestemming hebben. Kruis hieronder bij elke toestemming ja of nee aan Als je van huisarts verandert, wordt jouw medisch dossier zo spoedig mogelijk overgedragen aan jouw nieuwe huisarts. Dit is vastgelegd in een richtlijn voor huisartsen door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).. Volgens deze richtlijn is het de bedoeling dat de oude huisarts jouw toestemming vraagt om het dossier persoonlijk of via aangetekende post.

UWV en verzekeraars vragen regelmatig om medisch dossier

Medische zorg Wat als... elke verzekeringsarts in uw digitaal medisch dossier kan? 'Tien onbekenden keken mijn dossier in' Beeld thinkstoc ii. Het dossier (aangetekend) per post te versturen. iii. Of het op een veilige manier digitaal versturen. Zoals je kunt lezen gaat het veranderen van zorgverlener - het zij een tandarts, dokter of apotheek - in principe allemaal op dezelfde manier. Lees meer hoe je privacy wordt gewaarborgd bij de overdracht van je medisch dossier VvAA = de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar voor Zorgproffessionals. Kijk nu Zonder medisch advies kunt u deze verzekering namelijk niet afsluiten bij deze verzekeraar. U heeft rechten • U mag uw medisch dossier bij de verzekeraar altijd inzien. De medisch adviseur legt het advies uit. • U mag als eerste weten wat de medisch adviseur d Wanneer zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers kunnen krijgen betekent dit dat het medisch beroepsgeheim wordt opgeheven, via een andere verzekering je recht moet halen

De Medisch Advies Groep (MAG) is een onafhankelijk medisch advies bureau dat voor u snel en zakelijk medisch advies verzorgt. De specialisatie ligt op het gebied van het beoordelen van medische dossiers betreffende: (Ongevallen) verzekeringen; Personenschade; Arbeidsgerelateerde vraagstukken; Onze diensten zijn bedoeld voor belangenbehartigers Vraagt u een verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur uw medische informatie in een dossier. U heeft het recht om dit medisch dossier te lezen. Dit heet het recht op inzage. U kunt ook om een kopie vragen. Dit heet recht op afschrift. Wilt u uw medisch dossier laten aanpassen omdat er fouten in staan? Dan kunt u dat aan De Amersfoortse. Het medisch dossier van patiënten staat in de jurisprudentie en de praktijk regelmatig in de belangstelling. Wie hebben recht op inzage? Aan wie mogen kopieën worden verstrekt? Wie is eigenaar? Deze vragen kwamen onlangs weer aan de orde in een arrest van de Hoge Raad, gewezen op 25 mei jl. (LJN: BV8508). De casus die uiteindelijk tot dit arrest heeft geleid was de volgende.De casusEen.

Vergoeding aanvullende verzekering. In de praktijk blijkt soms dat de eerste drie uur dieetadvies niet voldoende is voor het gewenste resultaat. Daarom bieden diverse zorgverzekeraars aanvullende pakketten om meer consulten te dekken. Hieronder zie je welke aanvullende verzekeringen vergoeding bieden voor dieetadvisering U kunt uw zorgverlener vragen om gegevens in uw dossier te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld uw geboortedatum of medische voorgeschiedenis. U kunt uw zorgverlener ook vragen een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen of (een deel van) uw dossier te vernietigen Een verzoek tot vernietiging van (delen van) je medisch dossier moet je schriftelijk doen. De behandelaar of instelling bepaalt of zij je gegevens vernietigen. Wanneer je gegevens verwijderd worden, zal je schriftelijke verzoek bewaard blijven. Samen met de brief dat er aan je verzoek voldaan wordt Dus alleen dat gedeelte van het medisch dossier dat relevant is, gerelateerd is aan de ziekte. Maar nog steeds met de eigen arts als voorlichter. Het zou kwalijk zijn als een werknemer bestraft wordt omdat het medisch dossier niet verstrekt wordt. Dat is een privacy aangelegenheid. En de werkgever mag en kan nooit op de stoel van de arts zitten

Het helpt u om uw gegevens en uw dekkingen te raadplegen, een hospitalisatie te plannen, uw medische kosten te versturen en uw terugbetalingen op te volgen. Uw gezondheid is belangrijk voor ons. Eenvoudig, snel en efficiënt: dankzij MyAXA Healthcare focust u zich op wat echt telt, uw herstel Verzekering kan meekijken in medisch dossier Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken. Informatie uit de medische geschiedenis van een patiënt kan zo gebruikt worden om terugbetaling in een verzekeringsdossier te betwisten, zo blijkt uit onderzoek van De Morgen

Online inzage medische dossiers door patiënte

Dit voorstel verduidelijkt de informatieplicht van de hulpverlener in de zorg teneinde het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener te bevorderen. Daarnaast wordt de bewaarplicht van dossiers verlengd en wordt een regeling getroffen om nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers inzage te verlenen in het medisch dossier van overleden patiënten Voor verschillende verzekeringen moet je een medische vragenlijst invullen waarin men je vraagt of je een chronische aandoening of handicap hebt. Als dat zo is, mag je dat dus niet verzwijgen. Indien je toch met opzet relevante gegevens achterhoudt voor de verzekeraar en de verzekeraar ontdekt dit, dan kan de verzekering nietig verklaard worden

M

Verzekeringen voor zorgprofessionals - VvA

Kortom, een goed bijgehouden medisch dossier is zowel voor de arts als voor de patiënt een schat van grote waarde. Het dossier gaat verhuizen. Huisartsen sturen de medische gegevens door wanneer een patiënt bij een andere praktijk wordt ingeschreven. Dit kan gebeuren op verzoek van de patiënt of op verzoek van de nieuwe huisarts Het toevertrouwen van het beheer van uw medisch dossier blijft geldig tot het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening. Uw arts en uw ziekenfonds zorgen voor de verlenging. U kunt op elk ogenblik van huisarts veranderen en vragen of hij het beheer van uw GMD overneemt Zorgverleners moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. Hierin staan alle gegevens over de behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, brieven en operatieverslagen. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis, u kunt het niet meenemen. U kunt kopieën uit uw dossier opvragen of uw dossier inzien Iedereen die bij het Erasmus MC als patiënt staat ingeschreven, kan gedeelten uit zijn medisch dossier online bekijken. Ook ouders kunnen in principe het dossier van hun kind inkijken. Uw kind is patiënt . Kind van 0 tot 12 jaar Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar De medisch adviseur kan ook om een machtiging vragen. Zodat hij aanvullende informatie kan aanvragen bij uw huisarts of medisch specialist. Uw rechten en plichten Uw persoonsgegevens Vraagt u een verzekering aan? Dan bewaart de medisch adviseur uw medische informatie in een dossier. U heeft het recht om dit medisch dossier te lezen

Inzage in het medisch dossier in letselschadezake

Uw medisch dossier. Van alle patiënten houden onze medisch specialisten een medisch dossier bij. Dit dossier bevat gegevens over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen. Onze medewerkers bergen uw dossier veilig op. Alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot het dossier Als topsporter kun je een ziektekostenverzekering afsluiten. Speciaal voor topsporters met een A-, HP- of Selectiestatus biedt NOC*NSF de Topsportpolis aan. Daarnaast is er ook de Nationale Sportpolis, voor topsporters met een bondsstatus en talenten met een (inter)nationale erkenning PERSBERICHT / N-VA: Ontoelaatbaar dat verzekering toegang heeft tot medisch dossier Door Frieda Gijbels op 24 januari 2020, over deze onderwerpen: deontologie Het is absoluut ontoelaatbaar dat verzekeringsmaatschappijen via hun adviserende artsen toegang hebben tot een medisch dossier, zegt Kamerlid Frieda Gijbels (N-VA)

SA

Altijd toegang tot eigen medisch dossier bij Bernhoven. UDEN - Inzage in je eigen medisch dossier, sneller en beter contact met ziekenhuis en huisarts en meer regie over je ziekte Indien een medische reisverzekering medische kosten tengevolge van de pandemie uitsluit, kan de visumaanvraag worden geweigerd. Zoals gezegd kunnen wij er voor zorgen dat je officiële Engelstalige verzekeringsverklaring krijgt waaruit blijkt dat Covid-19 en andere ziektekosten of repatriëringskosten die voortvloeien uit de pandemie onder de dekking van de medische reisverzekering vallen

Inzage medische dossier door de verzekering

Het dossier is eigendom van het ziekenhuis en wordt minimaal 20 jaar bewaard. U heeft het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Overleg dit met uw behandeld arts. Het laten verbeteren of aanpassen van gegevens in een dossier loopt via de betreffende specialist. U heeft het recht om een (deel van het) medisch dossier te laten vernietigen Op deze pagina kunt u uw dossier aanvullen. Stuurt u ons alleen medische informatie toe als onze rechtshulpverlener u daarom vraagt. Wij adviseren u om uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto op kopieën onleesbaar te maken

Uw medische reisverzekering snel geregeld. De OOM Schengen Visitor-verzekering is een beperkte medische reisverzekering voor uw verblijf in Nederland. De voordelen: U kunt de verzekering direct afsluiten. Voor de verzekering geldt geen medische acceptatie. Er is geen leeftijdsgrens voor het afsluiten van de verzekering In het globaal medisch dossier of GMD gaat je huisarts je medische gegevens bijhouden. Hierin wordt je volledige medische geschiedenis bijgehouden. Dit omvat allergieën, voormalige ingrepen en dergelijke meer. Dit zorgt ervoor dat nutteloze extra onderzoeken en de daarmee gepaard gaande kosten vermeden worden De wetgeving schrijft voor dat de in uw medisch dossier opgenomen gegevens minimaal 20 jaar bewaard blijven. Deze termijn geldt vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen - zoals het AMC - wettelijk verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar na uw geboortedatum te bewaren 1. Wat is een digitaal dossier? 2. Wat is de opzegtermijn van mijn verzekering? 3. Wat is de hoofdpremievervaldatum? 4. Hoe wijzig ik mijn verzekering? 5. Waar vind ik mijn polisvoorwaarden? Naar alle veelgestelde vrage Nabestaanden, waaronder dus erfgenamen, hebben in beginsel geen recht op inzage in het medisch dossier van een overledene. Zij kunnen dit medisch dossier dus niet zomaar opvragen bij een arts. In een nieuw wetsvoorstel komt er een wettelijk inzagerecht voor nabestaanden. Het betreft codificatie van de huidige rechtspraak

BRWat kan jij doen op de Dag van de Couveuseouders? - Verpleging

Alle medische kosten die enkel vallen onder de aanvullende verzekering zullen door de zorgverzekeraar worden gedekt (eigen risico niet van toepassing). Medische kosten die zowel onder de reisverzekering als de aanvullende verzekering vallen zullen voor de helft (50 procent) bij de reisverzekeraar worden verhaald Uw medisch dossier ligt te grabbel voor verzekeringen. JULIE DE ZAEYTIJD (UZ GENT) BREEKT IN IN MEDISCHE DATABASE UGENT Naar aanleiding van ons artikel gisteren laat een ongevalsslachtoffer weten dat Julie De Zaeytijd ook misbruik gemaakt heeft van haar toegang tot de medische database van UZ Gent Verzekering kan meekijken in medisch dossier. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil het hele systeem nu herbekijken. Foto: Photo News. Verzekeringsartsen kunnen de digitale medische dossiers van patiënten inkijken kopie medisch dossier van een ander' beschreven staan. Wettelijke bewaartermijn Volgens de wet is de bewaartermijn van medische dossiers 15 jaar. Als u wilt dat uw dossier langer of korter wordt bewaard, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken via het Patiënten Service Bureau Als je huisarts een globaal medisch dossier opent, heeft hij het bewijs opgesteld van een therapeutische relatie met jou. Aangezien hij jou gewoonlijk verzorgt, heb je hem de toestemming gegeven om je medisch gegevens te raadplegen. Dat gebeurt normaal via je identiteitskaart De medisch adviseur van JBLG werkt met inachtneming van de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Recht op inzage en afschrift medisch dossier. Op grond van de WGBO heeft een patiënt recht op inzage in zijn gegevens in het medisch dossier zoals röntgenfoto's, diagnoses en operatieverslagen

 • Baby benauwd door slijm.
 • Marjorie Rieu leeftijd.
 • PS3 Media Server Windows 10.
 • Rafa houtwijk.
 • HEMA bh zonder beugel.
 • Feyenoord humor over Ajax.
 • Excursies Kreta.
 • Zwevende dansvloer.
 • Upstairs review.
 • Speervissen materiaal.
 • Bobo jassen.
 • Nadelen democratie.
 • Willemstad centrum.
 • Jetairfly tickets hurghada.
 • Noordeinde 112 Waddinxveen.
 • Roodmus in voliere.
 • Blur part of image.
 • Waardering ondernemingsvermogen bij echtscheiding.
 • Anti wrijving.
 • Draagtijd cavia.
 • Foutmarge berekenen Excel.
 • Hoverboard resetten.
 • Rok Wikipedia.
 • Wat is eerherstel.
 • Activiteiten voor baby's 0 tot 2 jaar.
 • Grote witte hanglamp.
 • Bichoriale biamniotische gemelli graviditeit.
 • Mr anti snurk beugel review.
 • Franse Alpen kaart.
 • Tijden schaatsen.
 • Zeitgeist architecture.
 • Kiesstelsel België 1999.
 • Flintstones Wilma.
 • Kolonie van Weldadigheid.
 • Puistjes na laserbehandeling.
 • Small Minecraft farms.
 • Waarvoor staat HTTPS.
 • Loretta Swit.
 • Pityriasis amiantacea haaruitval.
 • Moddergat Groningen.
 • Mise en scène Vertaling.