Home

Nucleaire scan hart

Met behulp van een nucleair onderzoek van het hart wordt de doorbloeding van de hartspier onderzocht. Dit gebeurt tijdens inspanning en in rust. Dit wordt op twee verschillende dagen onderzocht. Zwangerschap Indien de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent, neemt u dan contact op met de arts die u heeft verwezen, voor nader overleg. Borstvoedin Dit gebeurt onder begeleiding van de arts van Nucleaire Geneeskunde. Na de inspanning krijgt u chocomel mee die u, samen met uw zelf meegebrachte boterhammen, in 20 tot 30 minuten op moet drinken en eten. Hierna maken we de hartscan. Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. Hiervoor gaat u op uw rug liggen, met uw armen boven het hoofd Met behulp van een hartscan (myocard-perfusie-scintigrafie) wordt de doorbloeding van de hartspier onderzocht na inspanning en na rust. Tijdens dit onderzoek maakt de medisch nucleair werker foto's van uw hart. Het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen, het inspanningsonderzoek en het rustonderzoek

Myocardscintigrafie is een onderzoeksmethode naar de doorbloeding van de hartspier met behulp van een SPECT-scan.Dit onderzoek wordt gedaan op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis.. Myocardscintigrafie bestaat uit de woorddelen myo (spier), card (hart) en scintigrafie, het laatste wijst op het meten en afbeelden van ioniserende straling De Nucleaire Geneeskunde biedt vele mogelijkheden om nauwkeurigere onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten of hersenaandoeningen. Maar ook op het gebied van kanker: prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen kunnen snel en accuraat in beeld worden gebracht

Cardiologie Sneek // Onderzoek en behandeling

De afdeling Nucleaire geneeskunde brengt processen in uw lichaam in beeld. Met behulp van radioactieve stoffen sporen we afwijkingen in verschillende organen op. Dankzij de straling die de radioactieve stof uitzendt, kunnen we met behulp van een gammacamera of een PET-camera een foto maken van de verschillende organen. Dit noemen we een scan Het doel van dit onderzoek is om de doorbloeding van de hartspier tijdens inspanning in beeld te brengen. Op deze manier kan onderzocht worden of er eventueel sprake is van ischeamie (vernauwing) of infarct (afsluiting) in de kransslagaders (de slagaders rond het hart). Daarnaast kan ook de pompfunctie van het hart worden bepaald Een CT-scan levert de beste beelden bij een lage hartslag. Bij voorkeur is deze lager dan 60. Als je hartslag te hoog is, dan krijg je vooraf medicijnen (bètablokkers) om de hartslag tijdens het onderzoek laag te houden. Ook krijg je een medicijn (nitroglycerine) om de bloedvaatjes beter zichtbaar te maken Met een CT-scan kunnen we met behulp van röntgenstraling eventuele afwijkingen aan uw hart zichtbaar maken. Bij een CT-onderzoek maken we met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van uw lichaam Voor de scan door de afdeling nucleaire geneeskunde, dient u een vettige maaltijd (bv boterham met kaas, melk) te eten. Deze kan u van thuis meebrengen. Meetdag 2: Meting in rust. De voorbereiding is gelijk aan dag 1 van de meting. Voor de scan door de afdeling nucleaire geneeskunde, dient u een vettige maaltijd (bv boterham met kaas, melk) te.

Nucleaire scan 'Nucleaire scan' is een verzamelnaam voor beeldvormende technieken die gebruik maken van radioactiviteit. Een nucleaire scan is vooral geschikt om beweging en verandering in beeld te brengen, zoals de bloedstroom door het hart of de stofwisseling in de hartspier. Myocardscintigrafie - UMC Utrecht www.umcutrecht.n Apparatuur. Gammacamera. De gammacamera wordt ingezet bij onderzoek van onder andere het hart, skelet en zenuwstelsel. Ook gebruiken we de camera bijvoorbeeld voor onderzoek naar afwijkingen aan de urinewegen, vooral bij kinderen. De patiënt krijgt een radiofarmacon, een stof die licht radioactief is, toegediend

Kliniek Düsseldorf | Privatescan

PETCT scan van het Hart Inleiding Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een PETCT-scan van het hart. U meldt zich voor het onderzoek op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde kunnen we het hart op verschillende manieren onderzoeken en scannen. Allereerst zal bij u een Hartspieronderzoek worden. Scan van de hartspier. Myocard is een ander woord voor hartspier. Een myocardscan is dus een scan van de hartspier. Dit onderzoek wordt gedaan om beelden te maken van de doorbloeding van uw hartspier. Zo kan een (dreigend) zuurstoftekort in uw hart worden opgespoord. Ook kan de scan helpen om vernauwde kransslagaders vast te stellen

Hartscan (Myocardscan) - Radboudum

Een CT-scan van het hart maakt gebruik van röntgenstraling om kalkplaques in de kransslagaders in kaart te brengen. Omdat de aanwezigheid van kalkplaques wijst op een aantasting van de kransslagaders, kan deze techniek worden gebruikt om de kans op hart- en vaatziekten in te schatten. Hoe mee Onderzoeken. Het werk van een cardioloog in het ziekenhuis heeft wel wat weg van het werk van een politierechercheur. Door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te verrichten, verzamelt hij om te beginnen informatie. Daardoor krijgt hij een vermoeden van wat er aan de hand is, maar een besluit over de behandeling neemt hij pas op basis van een onderzoek dat objectieve gegevens oplevert Nucleaire geneeskunde is een medisch specialisme, uitgeoefend door nucleair geneeskundigen, dat gebruikmaakt van het verval van radioactieve isotopen voor de diagnostiek en behandeling van ziekten.. Een specialisme dat een sterke relatie heeft met de nucleaire geneeskunde, is de radiotherapie.In tegenstelling tot bij de nucleaire geneeskunde wordt bij de radiotherapie gewerkt met uitwendige. Nucleair IBZM-scan Nucleaire DAT-scan Nucleair onderzoek van de schildklier Nucleair onderzoek van de schildklier met Jodium Nucleair bijschildklier onderzoek; Hart. Nucleair onderzoek van de hartspier Nucleair onderzoek van het hart na inspanning en in rust Longen. Nucleair onderzoek van de doorbloeding van de longe

Nucleaire geneeskunde

Een MRI scan van het hart is echt teamwerk. MRI hart. Hoewel een MRI scan van het hart in steeds meer ziekenhuizen worden aangeboden, neemt het Antonius Ziekenhuis een bijzondere positie in. Als een van de weinige cardiologen in het land was Joosten in 2010 een jaar lang te gast in het VU medisch centrum PET/CT scan van het hart met ammonia (NH3) onderzoek nucleaire geneeskunde In overleg met uw behandelend arts krijgt u op afdeling nucleaire geneeskunde van Noordwest Ziekenhuisgroep (locatie Alkmaar) een PET/CT-scan van uw hart met radioactief ammonia (NH 3) aangevraagd. Met dit onderzoek wordt de doorbloeding, de beweging en de pompfunctie van d MRI-scan Nucleair onderzoek Röntgenonderzoek Slokdarm echocardiografie (TEE) SpiderFlash Tilt table test (HUTT) Behandelingen Met behulp van dit onderzoek kan er een uitspraak worden gedaan over de pompfunctie en de wandbeweging van het hart. Met het onderzoek wordt berekend hoeveel bloed het hart per hartslag kan wegpompen Over Nucleaire geneeskunde. Bij het specialisme Nucleaire geneeskunde onderzoeken we de werking van organen met behulp van verschillende radioactieve stoffen. Onze specialisten kijken naar veranderingen in de stofwisseling of naar de werking van een orgaan. Ook het gedrag van tumoren kan met radioactieve stoffen worden onderzocht PET-myocard-scan met Rubidium - onderzoek van uw hart U heeft een afspraak op de afdeling nucleaire geneeskunde voor een onderzoek van uw hart, het PET myocard onderzoek met de licht radioactieve stof Rubidium. Tijdens het onderzoek wordt een rust-scan en een stress-scan gemaakt. In deze folder leest u: Afspraak en plaats van het onderzoe

Hartscan na inspanning en na rust SKB Winterswij

S

Myocardscintigrafie - Wikipedi

Wat is een nucleaire scan van het hart? Wat is een elektrofysiologisch onderzoek van het hart? Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mail Zie ook. Hartkramp. Hartinfarct. Hartfalen. Risico hart- en vaatziekten verlagen. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap Nucleaire Geneeskunde in het HagaZiekenhuis. Door de vloeistof zijn uw organen goed te zien met een camera. De nucleair geneeskundige maakt foto's en kijkt of er afwijkingen te zien zijn. U krijgt de uitslag van het onderzoek van de specialist die u doorverwezen heeft Hier vindt u welke behandelingen en onderzoeken Nucleaire Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis PET-scan hart. PET-scan hersenen. PET/CT Scan van de galwegen. Scan van de lymfeklier. Scan van het nierweefsel. Scan voor afwijkende verbinding in de bloedsomloop . Schildklier dischargetest. Schildklier postablatie I-131. Nucleaire hard scan. A nuclear heart scan is an imaging test that uses special cameras and a radioactive substance called a tracer to take pictures of your heart. The tracer is injected into your blood and travels to your heart. Nuclear heart scans use computed tomography with single photon emission. Nucleaire onderzoeken. De scan wordt gebruikt om de diagnose van de ziekte van Parkinson te bevestigen. Lees meer in de infofolder DAT-hersenscan. Ejectiefractie. Via een ejectiefractiescan kan de pompfunctie van het hart nauwkeurig onderzocht worden. Er wordt berekend hoeveel bloed het hart kan wegpompen.

Op deze manier krijgen we een beeld van het onderzochte orgaan of lichaamsdeel. We kunnen onder andere onderzoek doen naar uw botten, longen, hart, schildklier of een heel specifiek onderzoek doen om kanker op te sporen. De nucleair geneeskundige beoordeelt de beelden en de uitslag gaat naar uw behandelend arts. Nucleair geneeskundig onderzoe SPECT-scan van het hart. Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten SPECT-scan van het hart z Binnenkort wordt bij u een SPECT-scan van het hart gemaakt. Er wordt dan gekeken naar de doorbloeding . Nadere informati Nucleaire Geneeskunde is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met het nakijken van de werking van organen door middel van de toediening van een kleine hoeveelheid radioactiviteit, meestal via een bloedvat. Soms wordt het radioactieve product ingeademd of ingenomen via een vloeistof of maaltijd. Voor sommige onderzoeken moet men nuchter zijn PET/CT scan Van het hart Binnenkort komt u naar het Medisch Centrum Leeuwarden voor een PET/CT scan van uw hart op de afdeling nucleaire geneeskunde. Uw behandelend arts heeft met u besproken waarom de PET/CT scan gedaan wordt. In deze folder vindt u specifieke informatie over het onderzoek en de voorbereiding daarop MR-scanner met ingebouwde PET-scan, om een aantal processen in het lichaam tegelijkertijd in beeld te brengen. PSMA PET/CT-scan Zowel een PET- als een CT-scan waarbij een kleine hoeveelheid van een radioactief molecule (prostaatspecifiek membraan antigen) wordt ingespoten om prostaattumoren en eventuele uitzaaiingen (metastasen) van prostaatkanker in beeld te brengen

Nucleaire Geneeskunde - Adr

Nucleaire geneeskunde - Isal

Bij een RX of CT-scan gaat de straling door de scanner van buitenaf door het lichaam. Nucleaire geneeskundige beelden (isotopenscans) laten de functie van organen of lichaamsdelen zien, radiologische beelden eerder de anatomie. Tegenwoordig worden nucleair geneeskundige en radiologische beelden vaak gecombineerd tot één beeld U kunt van uw foto/scan een kopie op CD-rom krijgen. Deze CD-rom kost € 4,50. U kunt dit niet contant betalen. Wilt u een foto, vul dan het aanvraagformulier met de éénmalige machtiging in. Met deze aanvraag kunt u naar de balie van de locatie Dordwijk, als de foto na mei 2005 gemaakt is. Als uw foto vóór mei 2005 is gemaakt, bel dan eerst met de afdeling Nucleaire geneeskunde via.

Daarnaast kan bekeken worden of er, zonder dat u dat merkt, zuurstoftekort van het hart is. Ook kan de ejectiefractie van het hart worden bepaald. Dit is een maat voor het functioneren van de linkerhartkamer. Bij de nucleaire scan wordt gebruik gemaakt van een kleine hoeveelheid radioactieve stof: technetium-99m Na een MRI-onderzoek van het hart. Na het onderzoek mag u naar huis. De cardioloog en radioloog beoordelen de MRI-scan. U ontvangt de uitslag na 1 tot 2 weken. Belangrijk om te weten over een MRI-onderzoek van het hart. Meer informatie over dit onderzoek: patiënten met een pacemaker kunnen in principe geen MRI-onderzoek ondergaa Uw verwijzende arts vroeg een radionuclide ventriculografie of MUGA-scan bij u uit te voeren op de dienst Nucleaire Geneeskunde. Bij dit onderzoek wordt het bloed in het hart zichtbaar gemaakt door de rode bloedcellen in de bloedbaan te merken met een kleine hoeveelheid radioactieve stof PET(-CT)-scans bij nucleaire geneeskunde Een PET-scan is een onderzoek waarbij met een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof afwijkingen in het lichaam kunnen worden opgespoord. Een CT-scanner werkt met röntgenstralen en maakt zeer gedetailleerde beelden van de anatomie van het lichaam

Hartspieronderzoek bij inspanning St

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het ziekenhuis. Ongeveer een uur voordat het onderzoek plaatsvindt, is het de bedoeling dat je een liter water drinkt. Hierdoor zullen de nieren minder oplichten op de scan Wat is een coronaire CT-scan?De coronaire CT-scan of coronaire CT-angiografie is een CT-onderzoek (computertomografie) waarbij cardiologen het hart of een deel ervan in beeld brengen op de computer om vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Het onderzoek gebeurt met behulp van contrastvloeistof en röntgenstralen op de dienst radiologie.De CT-scanner maak Nucleaire magnetische resonantie-spectroscopie in de geneeskunde: biochemie van het intacte weefsel. Open. In een 31 P-NMR-spectrum van bijvoorbeeld een hart kan men een aantal chemisch verschillende fosforkernen onderscheiden zoals in De tijd voor een afzonderlijke scan wordt gedeeltelijk bepaald door de relaxatietijden van de.

Myocardscan

Alles over de CT-scan Hartstichtin

Radiologie en nucleaire geneeskunde. Onderzoeken. MRI-scan Onderzoeken. Laatste informatie over het coronavirus. Lees meer. Lees deze pagina voor Download pagina als PDF. MRI-scan. Afspraak nodig voor röntgenfoto's en scans. Vanwege het coronavirus is voorlopig een afspraak nodig voor alle. Tegelijkertijd kan met het CT scan gedeelte worden bekeken of er kalk in de kransvaten van het hart aanwezig is. Bij patiënten met heup-, knie-, of voetklachten kan deze nieuwe scanner allerlei afwijkingen aan de gewrichten en het skelet in beeld brengen. De nucleaire SPECT scan toont de afwijkingen

De afdeling Nucleaire Geneeskunde, onderdeel van de afdeling Radiologie, voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we bij u eventuele afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we diverse aandoeningen met radioactieve stoffen, zoals NET-kanker, prostaatkanker en schildklieraandoeningen CT-scan van het hart en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Om kransslagaders te controleren op vernauwingen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei 3 verschillende 'niet invasieve onderzoeken'. Dit zijn onderzoekstechnieken die niet in uw lichaam, maar aan de buitenkant van uw lichaam worden gedaan: CT-scan ; MRI-scan ; nucleaire scan met een radioactieve sto nucleaire scan hart; Info over hart scan. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Hart Scan - Reddit www.reddit.com. Reddit is een sociale nieuws website waar je zelf artikelen kan plaatsen of reageren op berichten. Stel vragen en krijg antwoorden en meer informatie over hart scan Direct na de tweede injectie worden er gedurende +- 30 minuten opnames van het hart gemaakt. De opnames gebeuren in ruglig, met armen boven hoofd en onder ECG-monitoring. 8. Referenties. Aanbevelingen nucleair geneeskundige diagnostiek. Nederlandse vereniging voor nucleaire geneeskunde, 1993

Dit hartonderzoek wordt gedaan door het toedienen van een radioactieve vloeistof (MIBG) en het maken van opnamen. Zo wordt informatie verkregen over de invloed van het zenuwstelsel op de werking van het hart de scan wordt gemaakt. De gammacamera . Het apparaat waarmee de foto's worden gemaakt, heet een gamma-camera. U ligt . niet . in een tunnel. Door de radioactieve vloeistof kan met een gammacamera uw hart zichtbaar gemaakt worden. De radioactieve vloeistof is . niet . gevaarlijk voor u en uw omgeving PET-scan van het hart Bij dit onderzoek wordt uw hart in beeld gebracht. Om dit zichtbaar te maken, krijgt u een radioactieve stof in een bloedvat in uw arm gespoten. Deze stof is ongevaarlijk. Voordat dit gebeurt krijgt u via een infuus insuline en glucose toegediend. Daarna hebt u een pauze van één uur. Vervolgens maken we foto s van uw hart Veelgestelde vragen Nucleaire geneeskunde. Heeft u een vraag over het Catharina Hart- en Vaatcentrum? Kijk eerst hier of uw vraag al beantwoord is. Mocht u vraag er alsnog niet bij staan, neem dan contact met ons op Dit betekent dat gedurende 1 ademinhouding de scan compleet is. Ter vergelijking, een echocardiogram duurt circa 20 minuten, een MRI circa 1 uur en een nucleaire scan circa 30 minuten. Men dient zich wel te realiseren dat die andere technieken meer veelzijdige informatie over het hart bieden dan de CT scan

CT-scan van het hart - Radboudum

 1. De PET/CT-scan PSMA is een relatief nieuwe techniek waarmee uitzaaiingen of terugkeer van de prostaattumor al vroeg zichtbaar zijn. Zelfs als de PSA-waarde in het bloed nog laag is. Hierdoor kunnen we nog beter bepalen welke behandeling het best past bij uw situatie. Tijdens de scan krijgt u een kleine hoeveelheid radioactief PSMA toegediend
 2. Zorggroep Treant heeft een tweede nucleaire scanner in gebruik genomen. Na het Scheper ziekenhuis Emmen krijgt ook Hoogeveen een SPECT-CT scanner
 3. Tijdens het maken van de scans ligt u op een onderzoektafel. Kort na de injectie zitten de radioactieve deeltjes overal in het bloed, ook in het hart. Een nucleaire camera 'ziet' waar de radioactieve deeltjes zich bevinden en maakt er beelden van, in verschillende richtingen. Nucleair onderzoek is niet pijnlijk
 4. orgaansysteem afgebeeld (bijvoorbeeld de doorbloeding van het hart) en niet de structuur (bijvoorbeeld de vernauwde kransslagader). De behandeling van een beperkt aantal ziekten met behulp van radioactieve stoffen behoort eveneens tot het terrein van de nucleaire geneeskunde. De ontwikkelingen in de nucleaire geneeskunde gaan tegenwoordig zeer snel
 5. Nucleaire geneeskunde Nucleaire Geneeskunde maakt gebruik van licht radioactieve stoffen om organen en weefsels af te beelden en om inzicht te krijgen in de functie hiervan. Deze methode van onderzoek wordt scintigrafie of scan genoemd. Locatie De afdeling Nucleaire Geneeskunde bevindt zich op route 14 op de eerste verdieping. Voorbereidin
 6. Na de injectie is er een wachtperiode van ongeveer 3 à 4 uur voor de eigenlijke scan. Tijdens deze wachtperiode mag u het ziekenhuis verlaten. De dag van het onderzoek schrijft u zich in aan de onthaalbalie en meldt u zich daarna op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met het aanvraagformulier van uw behandelende arts. Verloop van het onderzoe

Scherpe 3D-beelden van skelet en hart. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft twee nieuwe apparaten aangeschaft, waarmee de laatste stand van nucleaire techniek in huis is gehaald. Het zijn twee gammacamera's ieder gecombineerd met een CT-scan. Deze nieuwe apparatuur heeft met name meerwaarde bij afbeeldingen van het skelet en hart Cardiac computerized tomography (CT) of Nucleaire Magnetische Resonantie (magnetic resonance imaging- MRI) Deze testen kunnen gebruikt worden bij de diagnose van hartproblemen, met inbegrip van de oorzaken van hartfalen. In een 'cardiac CT scan' ligt men op een tafel binnen een machine in de vorm van een autoband In de voormiddag wordt een scan genomen nadat uw hart kort in fysieke inspanning is gebracht. Dit kan d.m.v. een fietsproef ofwel door medicatie (Persantine®). Uw aanvragende arts beslist wat voor u het meest aangewezen is. In de loop van de namiddag maken we een tweede opname van uw hart terwijl u zich in een rusttoestand bevindt

Diagnostiek in de nucleaire geneeskunde door Nanda Louwers-Smulders, Nucleair geneeskundige Elkerliek Ziekenhuis en Catharina • DAT-scan (I123-FP-CIT): pre-synaptische dopamine transporters • Gestoord bij M. Parkinson, MSA -hart -darmwand -lever, milt -(actieve) spieren -uitscheiding via nieren naar de blaas Bij radiologie en nucleaire geneeskunde van het Amsterdam UMC brengen wij de binnenkant van de mens in beeld. Lees hier meer over ons specialisme

Isotopen onderzoek van het hart (MIBI scan) Hartcentrum Gen

Praktisch Het onderzoek gebeurt in combinatie met een ander (beeldvormend) onderzoek van het hart, meestal bij een echocardiografie (echografie van het hart). De meting van de ejectiefractiewaarde is ook mogelijk via een CT-scan van het hart, een hartkatheterisatie, een MRI-scan van het hart, een MUGA-scan en een nucleaire stresstest. Vlak voor het onderzoek doet de patiënt sierraden, een. Laatste update: 2021-01-21 11:17:51 . © 2021 Stichting artsportaal | Privacy | Disclaimer | Realisatie Privacy | Disclaimer | Realisati Nucleaire Geneeskunde. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt met behulp van licht radioactieve stoffen onderzoek gedaan naar het functioneren van organen. Het gaat hierbij om stoffen die een kleine hoeveelheid radioactiviteit bevatten. Deze speciaal gemaakte stoffen verzamelen zich in een lichaamsdeel of orgaan dat men wil onderzoeken PETCT-scan met koolhydraatloos dieet Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor hiervoor is dat het hart tijdens het onderzoek zo weinig mogelijk van de radioactieve stof mag Nucleaire geneeskunde 1 liter water extra drinken, naast wat u normaal drinkt (u houdt zich wel aa

Over nucleaire geneeskunde. DAT-scan (hersenscan) DMSA-scan kinderen (nierscan) Ejectiefractie bij oncologische patiënten (pompfunctie hart) Bekijk alle folders; Direct naar > Afspraak maken > Spoedeisende hulp (SEH) > Patiëntenraad > Bloedprikken > Agenda en voorlichtingsbijeenkomste Op de dienst nucleaire geneeskunde worden onderzoeken gedaan naar de functie, stofwisseling en doorbloeding van inwendige organen zoals het hart, de longen, nieren, botten, hersenen, maag en het lymfestelsel. Deze onderzoeken gebeuren met behulp van een kleine hoeveelheid licht radioactieve speurstof, die ongevaarlijk is, via een inspuiting in een ader in de arm. Vervolgens worden foto's. Heeft u suikerziekte en moet u nuchter komen, overleg dan met uw diabetesverpleegkundige of huisarts of bel de nucleaire geneeskunde. Het onderzoek Een onderzoek op onze afdeling bestaat bijna altijd uit de drie delen die hierna worden uitgelegd; de botmeting of DEXA-scan is hierop een uitzondering (zie verderop in de folder). 1

De SPECT-CT scanner wordt ingezet bij allerlei patiënten en levert specialisten veel extra informatie op voor de behandeling. Bijvoorbeeld bij patiënten met hartklachten. Met het nucleaire gedeelte van de scanner (SPECT genaamd) kan worden gekeken of er zuurstoftekort in de hartspier is Op de afdeling nucleaire geneeskunde worden verschillende PET-CT onderzoeken gedaan, zoals: PET-CT scan (algemeen) PET-CT scan hersenen; PET-CT scan hart; PET-CT scan choline; Straling. De camera detecteert de radioactiviteit en zet deze om in beelden. De toegepaste radioactieviteit en straling is zo laag, dat u geen nadelige gevolgen hoeft te verwachten Nucleaire Geneeskunde Renografie (scan van de nieren) Uw behandelend specialist heeft voor u een nucleair geneeskundig onderzoek aangevraagd. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken bij dit onderzoek. Let op! Zwangerschap Het nucleair geneeskundig onderzoek wordt bij voorkeur niet gedaa Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. Op deze afdeling wordt zowel de binnenkant als de buitenkant van het lichaam in beeld gebracht met behulp van verschillende apparatuur en technieken. Aan de hand van deze beeldvorming kunnen diagnoses gesteld worden en diverse aandoeningen behandeld worden Nucleaire Geneeskunde; Hart scan in rust; Hart scan in rust. Code. NUC.011. Versie. 260819. Stuur door Favoriet Lees voor Folder openen ×.

Nucleaire geneeskunde maakt gebruik van radioactieve stoffen (radiofarmaca) die in zeer kleine onschadelijke hoeveelheden worden toegediend. Deze speurstoffen (tracers) laten toe om de werking van een orgaan of weefsel in het lichaam te meten of in beeld te brengen Nucleaire Geneeskunde brengt de werking van uw lichaam in beeld. Met behulp van radioactieve stoffen worden eventuele afwijkingen in verschillende organen opgespoord. Om het orgaan of lichaamsdeel vervolgens in beeld te brengen wordt er een foto gemaakt door middel van een gammacamera Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Alrijne kunt u terecht voor onderzoek en behandeling met radioactieve stoffen en röntgenstraling. Met deze stoffen kunnen we de ligging, grootte en werking van organen met apparatuur (gammacamera of PET scanner) vastleggen

Hoe Lang Duurt Een Ct Scan - ct scan machinePET-CT-onderzoek hart Rubidium-82

Nucleair Onderzoek Hart - Vinden

Nucleaire Geneeskunde Radioactiviteit is altijd en overal aanwezig: in de bodem, in de lucht (kosmische straling), in ons voedsel, maar ook in onze eigen lichaamsweefsels. Bij dit onderzoek gebruiken we een geringe hoeveelheid kunstmatig geproduceerde radioactieve stof (technetium) die via een bloedvat wordt ingespoten, via de bloedbaan wordt opgenomen in uw botten en via uw nier(en) weer. Afhankelijk van het gevraagde onderzoek worden afbeeldingen gemaakt met behulp van röntgenstraling (röntgenfoto, CT, DEXA), geluidsgolven (echografie), een zeer sterk magneetveld (MRI) of radioactieve stoffen (nucleaire geneeskunde). Bij het uitvoeren van een behandeling wordt soms ook van deze technieken gebruikt gemaakt Bij een echo van het hart word je aangesloten op een ECG-apparaat. Dit gebeurt via 3 stickers op de borst. Het ECG-apparaat registreert het hartritme terwijl het echo-apparaat afbeeldingen van het hart maakt. Een echo duurt 30 minuten tot een uur

BOTSCAN - DE BLESSURE - DE BLESSURE

Nucleaire Geneeskunde - Het Groene Hart Ziekenhui

 1. Op de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde bekijken wij met foto's en scans de binnenkant van het menselijk lichaam. Op die manier kunnen we de oorzaak en de plaats van een ziekte, letsel of aandoening bepalen
 2. Een myoview is een scan van het hart om te onderzoeken of er zuurstoftekort in het hart optreedt. Hiervoor moet u op twee verschillende dagen naar het ziekenhuis komen, eenmaal voor een opname in rust en eenmaal voor een opname bij inspanning. Inspanning van het hart gebeurt door u te laten fietse
 3. g wordt meestal toegepast om beenderen te scannen op mogelijke uitzaaiing van kanker en om fracturen op te sporen die via conventionele röntgenfoto's niet kunnen worden ontdekt. Ook wordt het toegepast om te bepalen hoeveel bloed naar de longen stroomt in verhouding tot de ventilatie

Myocardscan - Isal

Nucleaire Geneeskunde; Hart scan met adenosine ; Hart scan met adenosine . Code. NUC.012. Versie. 240918. Stuur door Favoriet Lees voor Folder openen ×. De afdeling Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee worden gericht afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar gemaakt. Daarnaast worden radioactieve stoffen gebruikt om aandoeningen te behandelen Als nu zo'n glucose ingespoten wordt, kan men met een PET-scan mooi zien waar in het lichaam er meer glucose opgenomen wordt - en waar er dus meer kwaadaardige cellen aanwezig zijn. Het onderzoek gebeurt op de afdeling nucleaire geneeskunde van een ziekenhuis door een nucleair geneeskundige. De patiënt moet nuchter zijn

CT-scan hart Presca

nucleaire geneeskunde. U krijgt opnieuw een injectie, maar deze keer in rust. Na de injectie gaat u ontbijten. De scan volgt na een klein uur. Voorbereiding Voor de nucleaire scan van het hart dient u nuchter te blijven. Aan uw cardioloog dient u vooraf te vragen welke medicatie wel genomen mag worden en welke niet PET-CT scan van het hart Inleiding. Met uw instemming heeft uw behandelend specialist u verwezen voor een PET-CT scan. In deze folder kunt u lezen hoe het onderzoek verloopt en welke belangrijke voorbereiding er bij dit onderzoek hoort. Wat is een PET-scan? Bij een PET-CT scan wordt een afbeelding van het lichaam gemaakt Als u een scan met contrastvloeistof krijgt, zal vooraf bepaald worden wat uw nierfunctie is. De nierfunctie dient namelijk goed genoeg te zijn om het contrastmiddel goed te kunnen uitplassen. Op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde zal onze doktersassistente een infuus in uw arm aanbrengen

ONDERZOEKEN CARDIOLOGIE Hartwijzer NVV

Hoogwaardige nucleaire diagnostiek in het hart van Zeeland Het nieuwe Centrum voor Nucleaire Geneeskunde bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes tracers, bijvoorbeeld voor de PET-scan. Op cardiologisch en neurologisch vlak, maar ook oncologische tracers, zoals de Ga68-tracer voor PSMA PET-scans Hart en vaten. Ejectiefractiemeting; DAT-scan; FDG-PET-CT-scan hersenen; IBZM-scan; Liquorlekkage-onderzoek; PET Amyloïd, patiënteninformatie; Ziekenhuislocatie Hengelo Nucleaire geneeskunde. Telefoonnummer 088 708 56 70; Faxnummer 088 708 56 78 ; Adres. Nucleaire geneeskunde: de PET-scan Onderwerp: PET staat voor Positron Emission Ook is het voordelig dat men de PET-scan kan gebruiken om het functioneren van het hart en de hersenen te onderzoeken. De PET-scan kan dan in beeld brengen waar in de hersenen die activiteit plaatsvindt Een MIBI-scan wordt ook wel een hartscintigrafie, myocardscintigrafie of thallium onderzoek genoemd. Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van kleine hoeveelheden radioactieve stoffen. In het geval van een MIBI-scan wordt de radioactieve stof 99m Tc-MIBI (Technetium-99m Methoxy IsoButyl Isonitrile) gebruikt, daarom wordt het onderzoek in de volksmond ook wel een MIBI-scan genoemd Met dit toestel is het mogelijk om tezelfdertijd twee onderzoeken te doen: enerzijds een scintigrafie (functionele informatie) en anderzijds een CT-scan (anatomische informatie). Voor sommige afwijkingen of ziekten kan dat zeer nuttig zijn. De SPECT-CT is een joint venture van de diensten nucleaire geneeskunde en radiologie van AZ Maria Middelares

Nucleaire geneeskunde - Wikipedi

PeT-scan van het hart. Bij dit onderzoek wordt uw hart in beeld gebracht. Om dit. zichtbaar te maken, krijgt u een radioactieve stof in een. bloedvat in uw arm gespoten. Deze stof is ongevaarlijk. Voordat dit gebeurt krijgt u via een infuus insuline en glucos Na het onderzoek zal de arts van de dienst Nucleaire geneeskunde het onder­zoek beoordelen en een verslag opmaken voor de behandelende arts. Hierin wordt de doorbloeding van je hart in rust vergeleken met de doorbloeding van je hart bij inspanning

adr specialisatiecursus klasse 7 radioactieve stoffenTe snel werkende schildklier: symptomen hyperthyreoïdie
 • Borrelende darmen en waterige diarree.
 • Argenta Mol Wezel.
 • Me, Myself and I Beyoncé.
 • Periodiek systeem leren.
 • Blue Bay Curaçao huis huren.
 • Facebook gehackt en geblokkeerd.
 • Motor navigatie app 2020.
 • Eureka diamant.
 • FILMPJES VAN CromoTag.
 • Neus kat wordt zwart.
 • F1 engine suppliers.
 • Afbeeldingen zee en duinen.
 • Nobelprijs voor Natuurkunde.
 • Brian Hugh Warner 2020.
 • Aimée uitspraak.
 • Meranti hout stoken.
 • Rode wijn karaf.
 • Brood schimmel onderzoek.
 • Jessie and James intro.
 • Wijnkaraf kristal.
 • Bull Terrier Kleding.
 • Richtlijn Epilepsie.
 • Cognitivisme Wikipedia.
 • Jeugdreuma leeftijd.
 • Verzekering medisch dossier.
 • Lorenzo ijssalon instagram.
 • How hard is inferno.
 • Vader zoon shirt Zeeman.
 • Licht bruin brood bakken recept.
 • Reageert galblaas op koffie.
 • Tweedehandswinkel Leuven.
 • Cognitivisme Wikipedia.
 • 2001: A Space Odyssey uitleg.
 • Creatieve cursussen Bergen op Zoom.
 • Oxyfresh Fluoride Dental Gel.
 • Halve triatlon Damme 2020.
 • Eigenaar Ajuma Zandvoort.
 • Wat is een mecenas.
 • Les Misérables.
 • Welke primaire kleuren.
 • Stottertherapie.