Home

PDOK archeologie

Home - PDOK

Bij PDOK vind je open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Deze datasets zijn benaderbaar via geo webservices, RESTful API's en beschikbaar als downloads en linked data. Daarnaast vind je hier inspirerende cases over de mogelijkheden van deze geo datasets. Meer info over PDOK PDOK Luchtfotolabels (1) PDOK Luchtfotolabels. Overige kaarten (103) Actueel Hoogtebestand Nederland (17) AHN1 5m AHN1 25m AHN1 100m Ahn1 bladindex Ahn1 puntdichtheidgebieden Ahn1 stadspolygonen Ahn1 vlieglijnen AHN2 5m AHN2 0.5 niet geinterpoleerd AHN2 0.5 geinterpoleerd AHN2 0.5m ruw Ahn2 bladindex AHN3 5m DTM AHN3 0.5m DTM AHN3 5m DSM AHN3 0. Luchtfoto / PDOK (Open) De orthofotomozaïeken zijn een samenstelling van afzonderlijke orthofoto's, in principe van de centrale gedeelten van iedere orthofoto. Daardoor is de omvalling in de mozaïeken zo klein mogelijk gehouden. De orthofotomozaïeken zijn landsdekkend

Rivierpalen - AlphenaandeMaas

Bij PDOK is nu ook de Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond ( BRO ), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en personen, tot het stelsel van basisinformatie van Nederland PDOK voor wie? Bij PDOK krijgt u landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte

Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de bodem en onder water. Deze zichtbare en onzichtbare resten vertellen veel over hoe mensen vroeger leefden en werkten. Onze bodem is daarom een archief dat we willen bewaren de PDOK vergezeld van een lijst met melding van de identiteit van de arbeiders, hun juiste adres en hun buitenlands bankrekeningnummer (met vermelding van zowel het IBAN-nr als de BIC-gegevens!). De lasthebber of aangestelde is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens (-) Remove Stadsbeheer b.v. filter Stadsbeheer b.v. (-) Remove IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) filter IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) (-) Remove PDOK services (actueel) filter PDOK services (actueel) (-) Remove StUF LVO 3.12 filter StUF LVO 3.12 (-) Remove Documentregistratiecomponent filter Documentregistratiecomponent (-) Remove Beheren van klachten en meldingen filter.

PDOK Viewe

Door zowel overheid als bedrijfsleven is de afgelopen jaren veel gedaan om de bodemkwaliteit van uw omgeving in kaart te brengen of te verbeteren Om de PDOK-services te kunnen bekijken is er een eenvoudige plugin beschikbaar via de standaard plugin-repositories in QGIS.Laad de plugin door via het menu the kiezen voor 'Plugins/Python plugins ophalen' en dan te zoeken met de term 'pdok'. Met de plugin krijgt u een nieuw scherm met een lijst met de beschikbare services die PDOK aanbiedt Nationaal georegister. GeoNetwork opensource maakt het mogelijk ruimtelijke gerelateerde informatie te ontsluiten tussen verschillende organisaties

Datasets - PDOK

When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures Provinciegrenzen (1 januari 2020, Bron: PDOK) Gemeentegrenzen (1 januari 2020, Bron: PDOK) Werkgebied Omgevingsdienst regio Utrech KSP Archeologie 8 2 Bureauonderzoek 2.1 Huidige situatie Om de huidige situatie en mogelijke verstoringen van de bodem in kaart te brengen zijn de volgende bronnen geraadpleegd: • Huidige topografische kaart (Figuur 1); • Luchtfoto uit 2019 (via PDOK)

De Bodemkaart van Nederland beschikbaar bij PDOK - De

 1. (-) Remove Klant- en keteninteractie filter Klant- en keteninteractie (-) Remove IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) filter IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101) (-) Remove PDOK services (actueel) filter PDOK services (actueel) (-) Remove RGBZ 1.0 filter RGBZ 1.0 (-) Remove Documentregistratiecomponent filter Documentregistratiecomponent (-) Remove Klantfeedbackcomponent filter.
 2. PDOK / NGR documentatie¶. Welkom op de documentatiepagina van Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) en het Nationaal GeoRegister (NGR). Deze pagina beschrijft de geo-APIs die aangeboden worden door PDOK/NGR waarmee ontwikkelaars kaartbeelden kunnen genereren, gegevens kunnen opvragen en eenvoudige ruimtelijke analyses kunnen uitvoeren
 3. Na de Bodemkaart van Nederland stelt Wageningen Environmental Research (Alterra) nu ook de Geomorfologische Kaart van Nederland vanaf vandaag als open data beschikbaar. Dit betekent dat iedereen zonder kosten vrije toegang krijgt tot de kaart die tot in detail informatie geeft over het reliëf, de ontstaanswijze en de ouderdom van alle locaties in ons land
 4. Publieksgerichte archeologie Archeologie staat inmiddels midden in de samenleving. Op verschillende portalen, zoals PDOK, zijn kaarten over sociaal en fysisch geografische onderwerpen dan ook in toenemende mate via webservices beschikbaar. Ook de data van Archis 3,.

PDOK - Basisregistratieondergron

 1. Archeologie (samenst.Grieks: ἀρχαῖος - λόγος : 'leer der oudheid') of oudheidkunde is de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert teneinde het verleden te reconstrueren en te duiden. Dergelijke overblijfselen, in het bijzonder door de mens vervaardigde gebruiksvoorwerpen (vakterm: artefacten), worden bij opgravingen gevonden
 2. IDDS Archeologie rapport 2255 Versie 1.2 (concept) 5 1. Inleiding 1.1. Onderzoekskader In opdracht van Rho Adviseurs heeft IDDS Archeologie in april 2019 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Appelgaard in Driebergen-Rijsenburg, gemeente Utrechtse heuvelrug
 3. De PDOK proxy laat op dit moment alleen data toe welke afkomstig is van PDOK zelf. Andere bronnen van vector data zijn dus (zonder aanpassingen in de proxy van PDOK) niet te benaderen. KML en txt-bestanden kunnen op het PDOK-loket worden geplaatst (Forum) en zijn daardoor binnen de proxy beschikbaar. 11

Archeologie Domeinen Rijksdienst voor het Cultureel

Bureau voor Archeologie Rapport 287 Sint Willebrord Pastoor Bastiaansensingel 17 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 287. Pastoor Bastiaansensingel 17, Sint Willebrord, gemeente Rucphen: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen, verkennende fase auteur: A. de Boer (KNA senior prospector In de periode van 24 mei tot en met 9 juli 2018, 2019 en 2020 zijn op 500 locaties visuele fietstellingen uitgevoerd. Per tellocatie zijn 2 (niet aaneengesloten) uren geteld (dus 1.000 metingen) 5 (Kadaster en PDOK 2014) 6 (Eilander e.a. 1982) 7 (De Mulder 2003) 8 (Alterra Wageningen UR 2007) 9 (Kadaster en PDOK 2014) 10 (Alterra Wageningen UR 2012) Bureau voor Archeologie Rapport 2014.88 Ermelo Telgterengweg 4 2.3 Archeologie _____14 2.3.1 Bekende archeologische waarden Bron: www.pdok.nl. Geraadpleegd op 29-11-2019 . Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek - verkennende fase Hengelosestraat 31 te Oldenzaal, gemeente Oldenzaal, Overijssel 29 Kaart waarnemingen, AMK-terreinen en onderzoeksmeldingen

archeologie@hoorn.nl | www.archeologiewestfriesland.nl Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (zwarte stippellijn) op een topografische kaart (bron: PDOK). Afbeelding 2.De ligging van het plangebied op de beleidskaart archeologie van de voormalige gemeente Zijpe Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een volkstuinencomplex aan de Weesperbinnenweg 7 te Muiden. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een bedrijfsruimte aan de Van Swinderenweg 24 te Ezinge. Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuu Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden en de realisatie van een vijver aan de Rijnstraat 6 te Maurik. In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid. In het plangebied geldt een hoge verwachting. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bi

IDDS Archeologie rapport 2226 Versie 1.3 (definitief) SAMENVATTING: In opdracht van Rho adviseurs heeft IDDS Archeologie in februari 2019 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd aan de Willem de Zwijgerstraat 1A in Hendrik-Ido-Ambacht, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht IDDS Archeologie rapport 2113. IDDS Archeologie rapport 2113 Versie 1.5 (concept) SAMENVATTING: In opdracht van Rho Adviseurs bv zijn in april 2018 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van. ruimtelijkeplannen.nl, systeem van het Ministerie van I&M voor bestemmingsplannen: Zoekplan, zoek locatie, zoek op kaar Bureau voor Archeologie Rapport 912 Gaarden, Beltrum, gemeente Berkelland: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase. 2 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 912. PDOK 2014), met tevens de ligging van twee AMK terreinen (rod

(-) Remove PDOK services (actueel) filter PDOK services (actueel) (-) Remove RIHa-Milieu 1.0 filter RIHa-Milieu 1.0 (-) Remove StUF protocolbindingen 03.01 filter StUF protocolbindingen 03.0 Bureau voor Archeologie Rapport 706 Doorwerth Centrum Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 706. Centrum, Doorwerth, gemeente Renkum: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase auteur: F. Roodenburg (junior archeoloog) autorisatie: A. de Boer (KNA senior prospector) datum: 6 november 201 Via PDOK. U kunt voor ondergrondkaarten gebruikmaken van een webservice via de website PDOK. Hoe wordt het gebied bepaald waarvoor u de Eigenarenkaart wilt ontvangen? U geeft aan van welk gebied u informatie wilt ontvangen. Dit kan ook een strook zijn, zoals een groenstrook of een tracé met leidingen 2-feb-2017 - Deze pin is ontdekt door Jan Beusker. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor de bouw van een rundveestal aan de Dorpsstraat 41 te Vleuten. De stal heeft een omvang van 20 x 43 m en is voorzien van mestkelders tot 217 cm diep

Bureau voor Archeologie Rapport 590 Bodegraven Groene Zoom 131 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 590. Groene Zoom 131, Bodegraven, gemeente Bodegraven-Reeuwijk: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende en karterende fase auteur: F. Roodenburg (junior archeoloog INSPIRE viewservice Cultuurhistorie WMS infoMapAccessService rijksmonument archeologie stadsgezicht dorpsgezicht Werelderfgoed architectuurgeschiedenis historische geografie stedenbouwkunde planologie cultuurhistorie cultureel erfgoed UNESCO RCE KlantContactCenter PDOK PDOK pointOfContact Work Apeldoorn Nederland BeheerPDOK@kadaster.nl no conditions apply none text/xml image/png application. Archeologie en historische geografie Het plangebied is niet geregistreerd op de Archeologische Monumentenkaart (AMK; zie bijlage Kaart archeologie). Ook zijn uit het plangebied geen archeologische waarnemingen bekend (geen waarnemingen geregistreerd in de archeologische database Archis). Ten noordwesten van het plangebied liggen resten van d Met testrapport Betalen en invorderen services 1.0 (1) Apply Met testrapport Betalen en invorderen services 1.0 filter Met testrapport Documentcreatieservices 1.0 (1.

GeoWeb Catalogus - Rijkswaterstaa 4.4 Cultuurhistorie en archeologie PDOK.nl). 1.3 Vigerend bestemmingsplan Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Boxtel Oost' dat op 30 mei 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld. Aan de gronden van het plangebied zijn de volgend

IDDS Archeologie rapport 2056 Versie 1.2 (definitief) SAMENVATTING: In opdracht van Van der Hulst Bouwprojecten BV heeft IDDS Archeologie in december 2017 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de Grevelingstraat (ong.) in Lisse, gemeente Lisse. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van woningen en appartementen Toepassingen bij monitoring, waardering, planning, archeologie, onderzoek, onderwijs en educatie. Toepassingsschaal. 1 : 50 000 - 1 : 100 000. Ruimtelijk schema. Vector. Verkrijgbaarheid. De kaart is gratis te raadplegen en te downloaden via de Publieke Dienstverlening op de Kaart. Meer informatie. Alterra Rapport 1039; Legenda. Deze applicatie maakt gebruik van gelicentieerde Geocortex Essentials technologie voor het Esri ® ArcGIS platform. Alle rechten voorbehouden

Pakketten GEMMA Softwarecatalogu

 1. (-) Remove PDOK services (actueel) filter PDOK services (actueel) (-) Remove StUF onderlaag 3.01 filter StUF onderlaag 3.01 (-) Remove imZTC 2.1 filter imZTC 2.
 2. KSP Archeologie beschikt over het Procescertificaat Archeologie dat is verleend op basis van de beoordelingsrichtlijn SIKB 4000 voor protocol 4002 bureauonderzoek . Wanneer de certificatie-eisen strijdig zijn met de eisen van de bevoegde overheid, dan gaat KSP Archeologie uit van de eisen van de bevoegde overheid omdat die sanctioneerbaar zijn
 3. Bureau voor Archeologie Rapport 863 Dommelen Helenadal Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 863. Helenadal, Dommelen, gemeente Valkenswaard: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase auteur: R. Barth autorisatie: A. de Boer (KNA senior prospector) datum: 5 februari 2020 ISSN: 2214-668
 4. AHN is ook bruikbaar voor gebouwen •Combineer BAG en AHN •Reken met de AHN punten binnen het BAG contour •Vaak gezien: hoogste punt of mediaa

Een digitaal hoogtemodel of digital elevation model (DEM) is een digitale weergave van het (aard)oppervlak met oppervlaktetopografie of van het maaiveld.Soms wordt er onderscheid gemaakt tussen een digitaal terreinmodel (digital terrain model, DTM) dat de maaiveldhoogte geeft en een digitaal oppervlaktemodel (digital surface model, DSM) dat de hoogte inclusief alle objecten op het. IDDS Archeologie rapport 1882 Versie 1.2 (concept) 6 gekozen. De straal van 1 km is dusdanig gekozen dat meerdere eerdere onderzoeken in gebieden die qua geologische opbouw vergelijkbaar zijn, worden meegenomen. Figuur 1: Het plangebied (rood omlijnd) op een recente luchtfoto (bron: PDOK/Kadaster)

Kaart Bodemloke

 1. Beschrijving In deze dataset zijn de gegevens opgenomen van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. De gegevens in de dataset zijn conform INSPIRE geharmoniseerd en ontleend aan het Rijksmonumentenregister zoals beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 2. g met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003
 3. archeologie@hoorn.nl | www.archeologiewestfriesland.nl Afbeelding 1. De ligging van het plangebied (rode stippellijn) op een recente luchtfoto (bron: PDOK). 2. Beleidskaart archeologie Archeologie West-Friesland heeft voor de gemeente Medemblik een beleidskaart archeologie

Eenvoudige PDOK services plugin voor QGIS - Nederlandse

 1. der procedure. Betere kwaliteit vergunningaanvragen. Gebruik van landelijke standaarden en databronnen
 2. gsplan Buitengebied Margraten 2009. In het plangebied geldt de dubbelbestem
 3. g met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten
 4. Bureau voor Archeologie Rapport 623 Beuningen Kerkplein Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 623. Kerkplein, Beuningen, gemeente Beuningen: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase auteur: M. Hanemaaijer (KNA senior prospector) autorisatie: A. de Boer (KNA senior prospector
 5. gsplan Den Ilp 14-16 Ontwerp BJZ.nu Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 3' van toepassing
 6. Bureau voor Archeologie heeft inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Markt 24 te Wijk bij (Kadaster en PDOK 2014) Bureau voor Archeologie Rapport 566 Wijk bij Duurstede Markt 24. 10 2.1 Resultaten De locaties van de boringen staan in fig. 4 en 5 weergegeven
 7. In deze dataset zijn de gegevens samengevoegd van een drietal datasets, namelijk: de dataset van de monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument, de dataset van de gebieden die zijn aangewezen als rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht en de dataset van het Nederlandse cultureel erfgoed dat is geplaatst op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

Bureau voor Archeologie adviseert graafwerkzaamheden te beperken tot een maximale diepte van -1,58 m NAP. Boven dit niveau worden geen (Kadaster en PDOK 2014) 11(Alterra Wageningen UR 2012) Bureau voor Archeologie Rapport 2014.101 Ter Aar Korteraarseweg 28. 1 4.11 Archeologie 70 4.12 Cultuurhistorie 75 4.13 Externe veiligheid 78 4.14 Verkeer en parkeren 81 5 Wijze van bestemmen 83 5.1 Algemeen 83 5.2 Methodiek 83 5.3 Bestemmingen 85 6 Uitvoerbaarheid 89 6.1 Economische uitvoerbaarheid 89 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 8 PDOK services. PDOK services (actueel) IMWE Welstand. IMWE Welstand 2008. IMWE Welstand 2014. StUF RIHa. StUF RIHa 03.00. StUF RIHa 03.01. StUF Wkpb. StUF Wkpb 0102. ISO IM Bodembeheer en Archeologie. IM Bodembeheer en Archeologie (IMSIKB0101 Archeologie bij (ver)bouwprojecten; Bouw en verbouw, welstandscommissie; Kadastrale informatie; Asbest verwijderen en inleveren; Bouwgrond, uitgifte (vrije kavels) Monumenten; Projecten in de stad. U vindt op deze pagina's informatie over diverse projecten in de stad

Nationaal georegiste

10 Kadaster en PDOK 2014 Bureau voor Archeologie Rapport 856 Rozendaal Steenhoek. 12 Voorgaand aan het veldwerk is een plan van aanpak opgesteld. Het Plan van Aanpak is geregistreerd in ARCHIS3. 3.1 Resultaten en bodemkundige interpretatie De locaties van de boringen zijn in fig. 2 weergegeven Via API's en SPARQL endpoints kunt u data uit basisregistraties en overheidsdata van het Kadaster gebruiken en hergebruiken. Achterliggende data zijn linked data Bestel kopieën van luchtfoto's van Nederland bij het Kadaster. Luchtfoto's tot en met 2006 zijn zwart-witopnamen, vanaf 2007 zijn de foto's gemaakt in kleur KSP Archeologie 9 2 Bureauonderzoek 2.1 Huidige situatie Om de huidige situatie en mogelijke verstoringen van de bodem in kaart te brengen zijn de volgende bronnen geraadpleegd: • Huidige topografische kaart (Figuur 1); • Luchtfoto uit 2017 (via PDOK)

PDOK Kaartwizar

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Rijdt 52 en 56 te Horssen. Het plangebied ligt in bestemmingsplan kom Horssen. In het gebied geldt archeologie waarde 1 en 2. Dit houdt in dat archeologisch onderzoek verplicht is bij bouwwerken groter dan 100 m2 (waarde 1) en 500 m2 (waarde 2) . Het deel schansen in Nederland is in opbouw (voorlopig nog zonder veel historische gegevens) Alle gekende extra info of fotomateriaal is welkom op marc.robben@telenet.be Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2018 in werking zal treden. Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Arnhem uit 2009 (bijlage 3) vallen de twee zuidelijke windturbines 1 en 2 en het zonnepark binnen een zone met een middelhoge archeologisch

Protected Sites - PDOK

24-nov-2017 - Nauwkeurig de hoogte bekijken van elke heuvel of duin in Nederland. Dat kan met de PDOK viewer. PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) wordt gevuld met data die vanuit helikopters en vliegtuigen met lasertechnologie is verzameld. PDOK biedt een ruime keus aan digitale geo-informatie van de overheid. Meer kaarte Mergor in Mosam onderwater archeologie. PAN meldpunt voor metaalvondsten. PDOK open datasets van de overheid met actuele geo-informatie. Provinciaal Depot Bodemvondsten. RCE: overzicht Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) en overzicht Rapportages Archeologische Monumentenzorg (RAM Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Verlengde Emmastraat 32 te Andelst. In het gebied geldt een hoge archeologische verwachting. Het plangebied ligt in bestemmingsplan Herveld-Andelst. In het plangebied geldt de dubbelbestemming Waarde Archeologie

Alle bodemgegevens van Nederland gratis als open data

Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Kerkeind, naast nummer 17 te Haaren Projectnummer 150978 Titel Bureauonderzoek en Verkennend Booronderzoek Archeologie Plangebied Kerkeind, naast nummer 17 te Haaren, gemeente Haaren Datum en versie 30-06-2015, versie 1.1 (concept) Auteurs Eindredacti Bureau voor Archeologie Rapport 306 Doornenburg Molenstraat 2 Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 306. Molenstraat 2, (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtewaarden in meters ten opzichte van NAP.....31 Figuur 9: Toneel des Aardrijks uit de 17e eeuw (Blaeu 1659). IDDS Archeologie rapport 2056 Versie 1.2 (definitief) 4 Administratieve gegevens van het plangebied Toponiem Grevelingstraat Onderzoekmeldingsnummer 4578861100 Plaats Lisse Gemeente Lisse Kadastrale aanduiding Lisse D 5879, 8314, 8900, 8901, 8904 Provincie Zuid-Holland Coördinate

Bureau voor Archeologie Rapport 644 Voorthuizen Wikselaarseweg Colofon titel: Bureau voor Archeologie Rapport 644. Wikselaarseweg, Voorthuizen, gemeente Barneveld: een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende fase auteur: A. de Boer (KNA senior prospector) datum: 18 mei 2018 ISSN: 2214-668 Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Geelkerkenkamp 18-20 te Oosterbeek. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld, die in 2018 in werking zal treden. Volgens het bestemmingsplan Bloemendaal uit 2016 heeft het plangebied een dubbelbestemming ZWaarde - archeologie 3 [. De begrenzing van de bestemmingsplanzones is afgeleid van d 4.10 Archeologie 57 4.11 Cultuurhistorie 58 4.12 Externe veiligheid 60 4.13 Verkeer en parkeren 64 5 Wijze van bestemmen 65 5.1 Algemeen 65 5.2 Methodiek 65 5.3 Bestemmingen 67 6 Uitvoerbaarheid 71 6.1 Economische uitvoerbaarheid 71 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 7 Bureau voor Archeologie Rapport 212 Elst Grote Molenstraat. 4 Inhoudsopgave Samenvatting (Kadaster en PDOK 2014). De hoogtewaaden zijn gebruikt om kleuren toe tekennen. Blauw = 8,0 m NAP, groen = 8,5 m NAP en lichgrijs = 9,

Maak een kaart met — PDOK / NGR documentatie documentati

Bureau voor Archeologie Rapport 381, 25 november 2016. Kadeverbetering Giessen-Noordeloos 7 1 Inleiding Een deel van de kade langs de rivier de Giessen bij Noordeloos voldoet niet meer Figuur 7: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN (Kadaster en PDOK 2014). Hoogtewaarden in meters ten opzichte van NAP. Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor bouwwerkzaamheden aan de Kromstraat 75-77 te Valkenswaard. Voor de beoogde ontwikkeling wordt de bestemming gewijzigd van agrarisch naar wonen. In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.2 In het plangebied geldt een hoge archeologische verwachting

AHN Viewer AH

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de realisatie van een waterberging. De waterberging wordt gerealiseerd grenzend aan een (te ontwikkelen) recreatiepark op het adres Gasthuis 3 te Bemelen. In het gebied ligt in bestemmingsplan Buitengebied Margraten 2009. In he Archeologie (KNA), versie 4.0. 6 2. PDOK. 9 4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik Planvorming Sloop bestaande bebouwing, nieuwbouw, aanleg stratenplan Aard bodemverstoringen Graafwerkzaamheden Verstoringsoppervlakte 925 m2 Verstoringsdiepte Onbeken Kort verslag archeologie Publieksopgraving: Bouwhistorische resten aan het Notenlaantje te Elst in de gemeente Overbetuwe Projectcode: PPL00219 Pagina 5 van 12 Versie: D1 Toekomstige situatie in relatie tot de archeologie Op de onderstaande afbeelding staat de toekomstige fietsbrug, die een slingerend verloop zal krijgen waar Archeologie West-Friesland | Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn | Postbus 603, 1620 AR Hoorn Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl | Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl www.archeologiewestfriesland.nl Afbeelding 1. De ligging van het plangebied Noordpad 7 (zwarte stippellijn) op een luchtfoto (Bron: PDOK). 2 Archeologie.. 25 5.5. Verkeer en recreatie PDOK.nl 05-2019 . 10 2.3. Maaiveldhoogte De gemiddelde maaiveldhoogte van het plangebied is circa 6,50 meter boven NAP. Het verschil tussen het laagste deel van het maaiveld en het hoogste deel is.

GeodanMaps - Viewe

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.3. 4 Het veldwerk is uitgevoerd van 17 september 2014 tot en met 22 september 2014. De uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit onderzoek zijn vastgelegd in het Programma van Eisen (PvE) dat is opgesteld door drs. E.E.A. van der Kuijl.5 Dit PvE is namens de gemeente Winterswijk getoetst en. Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor een bestemmingsplanwijziging aan de Angerensestraat 19c te Gendt. Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, protocollen 4002 en 4003 en het Handboek Archeologie van de regio Arnhem. I In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het bestemmingsplan, het relevante beleid, een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling, de relevante omgevingsaspecten (m.e.r., geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie, etc.) en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan

Archeologie West-Friesland | Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn | Postbus 603, 1620 AR Hoorn Carla Soonius: 06-25272867 / c.soonius@hoorn.nl | Michiel Bartels: 06-30468593 / m.bartels@hoorn.nl www.archeologiewestfriesland.nl Afbeelding 1. Ligging optie 2 (noordelijke tracé)en optie 3 (zuidelijke tracé) op luchtfoto (bron PDOK). Afbeelding 2 Bron: Archis 3, Luchtfoto 2014 (Kadaster - PDOK) Project : BO en IVO (O) Archeologie Plangebied Bekeringweg 8 te Winterswijk-Kotten Kenmerk : EKU/DIR/HAMA/15108 Deze woning aan de Laan van Archeologie 105 ligt in Beverwijk Mooie woning gevonden in Beverwijk via #Jumba. Bekijk nu alle details van deze woning en de buurt op Jumba.nl en deel jouw interesse met de eigenaar Alle datasets over of rondom Min. SZW. Deze groep is bedoeld om inzicht te geven in de datasets vanuit de community Sociale Zaken. Onderdeel van he..

 • City of Fallen Angels.
 • Nefit AquaPower hrc30 CW6 handleiding.
 • Hugo van de Loonse Duinen tekst.
 • Toys R Us online.
 • Bijtelling berekenen grijs kenteken zzp.
 • Corton paardenboxen prijzen.
 • Suzuki motor dealer gelderland.
 • Argentinië economie.
 • Trouwringen Antwerpen.
 • LaTeX image placement.
 • Inwoners Brugge Centrum.
 • Plaveiselcelcarcinoom kat levensverwachting.
 • Vergoeding diëtist Menzis.
 • Restart coach.
 • High tea aanraders.
 • Wiet kopen Sicilië.
 • Boron Chernobyl.
 • The waterboys fisherman.
 • Funda Etten Leur | nieuwbouw.
 • OVH domain.
 • Squash techniek.
 • Random Runner gokkast kopen.
 • Dragon Ball Super episode 115.
 • Pirita Alderliefste.
 • Babypakjes uniseks.
 • Barcelona Real Madrid 5 0 highlights.
 • FFXIV trial restrictions.
 • Bovenkaak Latijn.
 • The Ritz London rooms.
 • DHT blocker vrouwen.
 • Blac Chyna.
 • ANWB reisstekker Zwitserland.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling stimuleren.
 • Poelslak kweken.
 • Bemanning Kogge.
 • Ray Ban sale heren.
 • Fish Philosophy full video.
 • Dexamfetamine en alcohol.
 • Lymfeklier paratracheaal.
 • Politie Bonaire vacature.
 • Google doodles Halloween 2020.