Home

Verwijsbrief betekenis

Wat is een verwijsbrief? - Wat Betekent

 1. Een verwijsbrief is een brief van de huisarts aan een andere arts. In de verwijsbrief wordt beschreven wat de klachten zijn, zodat de andere dokter deze kan lezen en weten wat er aan de hand is. De brief begint met Geachte collega (of het wat meer klassieke: Amice collega). Hierna wordt gemeld om welke persoon de brief gaat, wat het probleem is,.
 2. verwijsbrief - Zelfstandignaamwoord 1. de brief met medische gegevens die de huisarts schrijft naar de specialist als je naar de specialist moet ♢ In de uitgebreide verwijsbrief staat het medicijngebruik, de medische voorgeschiedenis en de huidige klachten vermeld
 3. Als je voor verder onderzoek naar een andere arts moet, schrijft jouw (huis)arts een verwijsbrief. In die verwijsbrief staan alleen gegevens die belangrijk zijn voor de andere arts, en die nodig zijn om goede zorg te kunnen leveren
 4. Hieronder vind je een betekenis van het woord verwijsbrief Je kunt ook zelf een definitie van verwijsbrief toevoegen. 1: 0 0. verwijsbrief. Een verwijsbrief is een brief van de huisarts aan een andere arts In de verwijsbrief wordt beschreven wat de klachten zijn, zodat de andere dokter deze kan lezen en weten wat er aan de hand is
 5. Dit format is een hulpmiddel voor een verwijzing naar de andere twee echelons in de GGZ. Dit format geeft u als huisarts de mogelijkheid relatief eenvoudig tot een duidelijke verwijzing te komen als sprake is van een (vermoeden van een) DSM benoemde psychische stoornis bij een patiënt
 6. [zorg] - Een verwijzing of doorverwijzing in de zorgverlening duidt erop dat een hulpverlener een zorgvragende doorstuurt naar een andere hulpverlener. De doorverwijzende hulpverlener is veelal werkzaam in de eerstelijnszorg, hoewel dit geen eis is, en is daardoor rechtstreeks toegankelijk voor de zorgvrager

Digitale verwijsbrief openen. Als de huisarts (of een andere zorgverlener) u via het ZorgDomein doorverwijst, ontvangt u een e-mail met een unieke link naar ZorgDomein. Daar staat uw digitale verwijsbrief, met alle belangrijke informatie over de verwijzing. Open vervolgens zo de digitale verwijsbrief: Open de mail van ZorgDomein. Klik op Inloggen Heeft u bij het invullen van uw Gezondheidsverklaring 'ja' geantwoord op 1 of meer vragen? Dan krijgt u van ons een verwijsbrief voor verder onderzoek. In deze verwijsbrief staat een ZD-code. Met deze code vindt uw arts of specialist snel uw gegevens. Na de afspraak dient uw arts het keuringsrapport in via ZorgDomein (ZD). Wat is ZorgDomein Het verschil tussen eerste- en tweedelijns zorg heeft te maken met de vraag of je een doorverwijzing nodig hebt. En op de vergoeding die je mogelijk krijgt

Wat is de betekenis van verwijsbrief - Ensi

 1. De tweedelijnszorg bestaat uit alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt. Dit zijn bijvoorbeeld alle specialisten in het ziekenhuis of kliniek.Maar ook revalidatie en psychische hulp vallen onder tweedelijnszorg. Zonder verwijzing kan je niet bij deze zorgverleners terecht, of het betekent automatisch dat de kosten voor jouzelf zijn en niet vergoed worden door de zorgverzekering
 2. In sommige gevallen kan je tandarts het nuttig vinden je door te verwijzen naar een collega-tandarts of tandarts-specialist. Verwijzing naar collega tandarts (horizontale verwijzing
 3. g) wij uw verwijzer op de hoogte van de voortgang van uw behandeling
 4. Wat is een internist en wat doet hij bij (het eerste) bezoek Een internist behandelt ziekten van de inwendige organen. Hij moet goed bekend zijn met het hart, de longen, de schildklier, de nieren, de lever en andere buikorganen
 5. Het kan zijn dat de dokter een verwijsbrief heeft meegegeven voor de specialist, waarin woorden staan die je onbekend zijn. Misschien heb je een aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek, waarop vreemde termen staan geschreven. Een andere situatie kan zijn dat je op bezoek bent in het ziekenhuis omdat daar een familielid is opgenomen
 6. We hebben 3 synoniemen voor verwijsbrief gevonden. Zie hieronder wat verwijsbrief betekent en hoe het in het Nederlands wordt gebruikt. Verwijsbrief heeft meer dan één betekenis, afhankelijk van de context . 1) -referentie, toespeling, verwijzing 2) - 3) - Zie alle synoniemen hieronder

inhoud verwijsbrief - Patientenfederati

Betekenis Verwijsbrief

Wat is de betekenis van verwijs? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 4 betekenissen van het woord verwijs. Door experts geschreven Ik hebvan de huisarts een verwijzing naar een specialist meegekregen ; een uitgebreide brief met mijn hele geschiedenis van de laatste maanden erin , samengevat achter de letters: S, O, E, en P. Die laatste is denk ik: prescriptie, maar waarvoor staan die andere letters? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Format voor verwijsbrief GGZ: wat moet u vermelden? NH

 1. Voor specialistische zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, heeft u een verwijsbrief nodig. De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven
 2. IJsselland Ziekenhuis: info over wacht- en toegangstijden. Treeknorm: de maximaal aanvaardbare toegangstijd Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling
 3. De digitale verwijsbrief is ontworpen om informatie van de huisarts naar de medisch specialist te zenden via een speciaal beveiligd systeem. De huisarts moet er terughoudend en verstandig mee omgaan, omdat alle informatie uit het huisartsendossier erin terecht kan komen, indien de huisarts alle vinkjes uit het huisartsendossier open laat staan oftewel aanvinkt
 4. Nederlandse synoniemen voor verwijsbrief - Interglot woordenboek. Uw gratis, snelle en simpele vertaal woordenboe
 5. Online vertaalwoordenboek. EN:verwijsbrief. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004
 6. Welk lidwoord (de of het): de verwijsbrief of het verwijsbrief, wij helpen je graag
 7. U geeft de verwijsbrief niet mee aan de patiënt, maar faxt de brief aan het secretariaat van het specialisme waarnaar verwezen wordt. U geeft de informatiebrief betreffende faxverwijzing mee aan de patiënt. Verwijzers. Aanvragen diagnostiek toon subitems. Digitaal aanvragen via ZorgDomein

Verwijzing - 5 definities - Encycl

 1. gen van de patiënt die hem naar de zorgverlener drijven. Hier komen de gegevens te staan die uit de anamnese naar voren komen
 2. Op de verwijsbrief staat vaak het vermoeden van een diagnose of het advies voor een bepaalde behandeling. Intake. Tijdens het eerste gesprek, ook wel intake gesprek genoemd, worden alle klachten alsmede uw achtergrond besproken. Het kan zijn dat onze diagnose en/of het behandeladvies afwijkt van de verwijsbrief
 3. een goede verwijsbrief van veel betekenis kan zijn. De specialist noteerde iedere keer op een formulier hoe de verwijzing had plaatsgevonden: mondeling, telefonisch of schriftelijk. In het laatste geval maakte hij een fotocopie van de verwijsbrief, waarbij de persoonsgegevens onleesbaar werden gemaakt. Aan het eind van de week zonde

Digitale verwijzing via ZorgDomein SeniorWe

 1. Veelgebruikte medische termen en hun betekenis Als je bij de dokter zit kan het gebeuren dat deze woorden gebruikt waarvan je later, als je weer buiten staat, denkt: Het kan zijn dat de dokter een verwijsbrief heeft meegegeven voor de specialist, waarin woorden staan die je onbekend zijn
 2. • de verwijsbrief vervolgens faxt; In verband met de privacy van je patiënt, wijzen wij je op de risico's van het gebruik van onbeveiligde mailomgevingen • Veilig mailen van verwijsbrieven kan via ZorgMail. We zijn dan te vinden onder het e-mailadres arkincaa@ringamsterdam.nl of aanmelden@arkin.nl
 3. Digitaal verwijsbriefje Een van de belangrijkste functies van het platform is verwijzingen doorsturen. Wanneer bijvoorbeeld een huisarts zijn patiënt verwijst naar een zorginstelling, voert hij of zij de verwijsgegevens in ZorgDomein in en stuurt deze naar de zorginstelling
 4. patiënt enkel een specialist raadplegen wanneer hij in het bezit is van een verwijsbrief. De voornaamste argumenten die pleiten voor een echelonnering kunnen als volgt samengevat worden. 1.Subsidiariteitsbeginsel. De patiënt moet worden verzorgd daar waar een degelijke verzorging tegen de laagst
 5. De betekenis van Überweisung is: overschrijving, overmaking, remise verwijzing, verwijsbriefje Betekenis Überweisung. Er is al veel gezocht naar de betekenis van Überweisung en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad
 6. Uw tandarts of huisarts dient zorg te dragen voor een verwijzing naar de tandarts-gnatholoog door middel van een gemotiveerde verwijsbrief. Verwijzingen door andere zorgverleners, zoals (tand)artsen met een specialisatie of differentiatie, zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld door een kaakchirurg, tandarts-endodontoloog , neuroloog of fysiotherapeut)
 7. Vrijgevestigd betekent dat de psycholoog of psychotherapeut zelfstandig werkt. Vaak heeft hij een eigen praktijk. Hij is niet verbonden aan een instelling of een psychiatrisch ziekenhuis. Alle leden van de LVVP zijn werkzaam in de vrijgevestigde setting. Een voordeel is dat u steeds met dezelfde behandelaar te maken hebt, namelijk de psycholoog of psychotherapeut van [

Wat is een ZD-code? - CB

Tevens is er een verwijsbrief voor de Specialistische GGZ van uw (huis)arts nodig. U kunt zich direct aanmelden via onderstaande knop en de verwijsbrief als bijlage toe voegen. Uw (huis)arts kan u ook aanmelden via Zorgdomein. Na uw aanmelding zal de Service Desk contact met u opnemen om een intakegesprek in te plannen Zorgverleners hebben een AGB-code, omdat zij met deze landelijke, unieke code kunnen worden herkend door de zorgverzekeraar. Deze code gebruiken zorgverzekeraars en zorgverleners bijvoorbeeld voor het vergoeden van declaraties, maar ook voor het afsluiten van contracten

Ander woord voor verwijsbrief? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als verwijsbrief in het Nederlands Het laat zien dat de huisarts zorgvuldig luistert, de betekenis van de klachten voor de patiënt wil begrijpen en in de patiënt is geïnteresseerd. Dat heeft een gunstige invloed op de therapeutische relatie en daarmee op ziekte-uitkomsten en patiënttevredenheid Betekenis voor beleid en praktijk. Als gemeentelijke beleidsmaker, leefstijlcoach en buurtsportcoach wil je natuurlijk dat de inzet van een GLI een succes wordt, en dat deelnemers langdurig profijt hebben van deelname. Je hebt weinig mogelijkheden om huisartsen zelf te veranderen Wat is vaktherapie? Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, trauma of verliesverwerking Dagbehandeling. Een behandeling of ingreep waarbij de patiënt voor één dag wordt opgenomen. Het is de bedoeling dat de patiënt na de behandeling nog dezelfde dag naar huis kan

Op deze verwijsbrief dient te zijn vermeld dat er een vermoeden is of sprake is van een stoornis dat binnen het DSM-V valt. Ontbreekt dit op de verwijsbrief dan zal de behandeling niet worden vergoed. In dat geval kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Zie hier de tarieven. Vergoedinge Reguliere fysiotherapie. De reguliere fysiotherapeut is dé deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat en kan u helpen als u in het dagelijkse leven belemmerd wordt bij het bewegen De betekenis van burn-out is letterlijk opgebrand zijn. Er zijn verschillende definities maar als je een burn-out hebt, voel je je lichamelijk, emotioneel en psychisch totaal uitgeput, waardoor je niet meer in staat bent om normaal te functioneren in je dagelijkse werk of je gezin. Bij een burn-out zijn eenvoudige dingen als boodschappen doen, de kinderen naar school brengen of een.

andere betekenis krijgen door de manier waarop je ze uitspreekt. Bij spraak gebruik je de spieren van je lippen en de tong. Deze bepalen de klank van letters en woorden. Afspreken zonder verwijsbrief Per 1 augustus 2011 kunt u zelf direct een afspraak maken met een logopedist Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts nodig voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Op de verwijsbrief moet duidelijk staan of het gaat om een verwijzing naar de gegeneraliseerde basis GGZ (GB-GGZ) of de specialistische GGZ (S-GGZ). Binnen de GB-GGZ zijn kortdurende behandeltraject van maximaal 8-10 gesprekken mogelijk Welk lidwoord: (de of het verwijsbrief)? Is het de verwijsbrief of het verwijsbrief? Wij vertellen je hoe

Wat is eerstelijns- en tweedelijnszorg? - Independer

Geen verwijsbrief nodig Vergoeding mogelijk Langere sessies. Klachten. Faalangst Werkgerelateerde Problematiek Angstklachten Depressie Burn-out Trauma Zingevingsvragen Negatief zelfbeeld Slaapproblemen Rouw en verlies Vruchtbaarheidsproblemen Relatieproblemen (indiv. In de verwijsbrief vroeg de huisarts of er iets aan die cyste moest worden gedaan en daarnaast of wij patiënte ook nog eens uitleg wilden geven over de geringe klinische betekenis van deze veranderingen van de cervicale en lumbale wervelkolom Het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie Hoe werkt het? De Stichting Kledingbank werkt met doorverwijzers. Deze organisaties en instanties leggen contact tussen klant en Kledingbank. De klant kan na een doorverwijzing telefonisch (06-14150248) een afspraak maken met de Kledingbank. Iedereen die daarvoor echt in aanmerking komt, kan twee keer per jaar een bez

Verschil eerstelijnszorg en tweedelijnszor

Mogelijkheid om een verwijsbrief toe te voegen. Heeft u een vraag over uw verwijzing of wilt u een aanmeldfunctionaris spreken, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het aanmeldpunt op onderstaand telefoonnummer: ADVIES OF DIRECT VERWIJZEN. 8.30 -17.00 uur. 088 920 89 99. Created with Sketch.. Type of soort van gehoorverlies. Perceptief gehoorverlies is het gevolg van een sensorineurale stoornis (vandaar ook de andere veel gebruikte term 'sensorineuraal gehoorverlies'), d.w.z. door een probleem ter hoogte van het slakkenhuis of de hoger gelegen zenuwbanen. Geleidingsgehoorverlies is het gevolg van een stoornis t.h.v. de structuren die de geluidstrillingen moeten doorgeleiden naar. Verschil Optometrist en Opticien. De opticien meet uw gezichtsscherpte en de bijbehorende brilsterkte. Wanneer u wilt weten hoe het met de gezondheid van u ogen is gaat u naar de optometrist deze kan naast het bepalen van de bril- of contactlenssterkte ook naar de gezondheid van uw oog kijken Sociaal assistent 1 maal per maand + verwijsbrief 1 maal per maand +verwijsbrief 1 maal per maand Verpleegkundige Minstens 1 maal Minstens 1 maal Minstens 1 maal Verwijzing tweede lijn Enkel indien nodig: bevestiging diagnose Minstens 1 maal: bevestiging diagnose Enkel indien nodig: controleraadpleging Psycholoog / Enkel indien nodi

Widdershins hanteert de door de NZa gemaximeerde tarieven. Deze tarieven en de betekenis van de prestaties zijn onder deze tekst geplaatst. Wilt u zonder verwijzing geholpen worden, dan is dat mogelijk en wettelijk. De zorg kunt u dan niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 'Sommige patiënten willen de zorg zelf betalen Wanneer de patiënt bezwaar maakt tegen het opnemen van bepaalde medische informatie in de verwijsbrief, mag u deze gegevens niet verstrekken. Een andere situatie waar van veronderstelde toestemming mag worden uitgegaan, kan zich voordoen wanneer de patiënt niet zelf in staat is om toestemming te geven voor het verstrekken van medische gegevens, bijvoorbeeld bij de spoedeisende hulp Verwijsbrief. Voor een behandeling bij PsyQ heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Heb je nog geen verwijsbrief? Neem dan contact op met je huisarts. Wij gaan pas met jouw aanmelding aan de slag wanneer we de verwijsbrief in goede orde ontvangen hebben. PTSS. Trauma en PTSS test Aanmelden kan veilig en eenvoudig via Zorgdomein. U vindt ons onder het kopje 'Geestelijke gezondheidszorg'. Als alternatief kunt u gebruik maken van onze verwijsbrief via de link hieronder of uw eigen verwijsbrief

Psychotherapie Psychotherapie is een behandelvorm door een psychotherapeut. Psychotherapie richt zich op psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. INTER-PSY biedt verschillende vormen van psychotherapie waaronder Cognitieve gedragstherapie Psychodynamische therapie Traumaverwerking Cognitieve gedragstherapie Bij cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat het niet de. Zoals in de inleiding eerder aangegeven wordt de derde grote kies achterin de mond de verstandskies genoemd. Ondanks de stand achterin de mond heeft de naamgeving van de verstandskies niets te maken met 'verre stand'. De verstandskies breekt over het algemeen door na de pubertijd, de periode dat ook het 'verstand' zou moeten komen, in het Engels wordt deze kies daarom ook wisdomtooth. UMC Utrecht, polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie en bijzondere tandheelkunde t.a.v. bijzondere tandheelkunde Huispostnummer L 02.35

Een verwijsbrief is nodig. Afspraak maken Wij verzoeken u onderstaande gegevens in te vullen en nemen daarna z.s.m. contact met u op. Een verwijsbrief is nodig. Uw naam * Uw e-mailadres * Uw telefoonnummer * Geboortedatum. Datumnotatie:DD slash MM slash JJJJ. Polikliniek waar u een afspraak wilt make Verwijzen Aanmelden kan middels een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist of via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE). DTE wil zeggen dat u zonder verwijsbrief naar de ergotherapeut kunt gaan Het DNR-beleid is een vast item in de verwijsbrief van het verpleeghuis naar het ziekenhuis. De verwijsbrief wordt op papier vanuit het verpleeghuis meegegeven. Referenties 1. CBO. Beleid Niet-reanimeren, een leidraad voor discussie Utrecht: CBO, 1991. ISBN 90-6910-108-4 CIP. 2. Beleid bij niet-reanimeren Dan heeft u een verwijsbrief nodig van uw gemeente. U bent 18 jaar of ouder. U werkt in loondienst of krijgt een uitkering. Als zelfstandige kunt u geen lening aanvragen. Kijk dan of de afdeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen u kan helpen

Als u een verwijsbrief heeft gekregen, kunt u bij ons een afspraak maken. Neem daarbij uw verwijsbrief, uw legitimatie en een lijst met uw medicijnen mee. Meestal maken we eerst een röntgenfoto. Dat is nodig om een goed behandelplan te maken. Ook vult u een medische vragenlijst in. Tijdens het gesprek met de arts komt u samen tot een behandelplan AGB-code aanvragen. Ben je zorgaanbieder, dan heb je een AGB-registratie nodig om geleverde zorg te kunnen declareren. Deze registratie helpt je niet alleen bij het declareren, maar bij allerlei processen in de zorg Wie wilt er even boodschappen doen? Hij wilt het voor zichzelf houden. Niemand wilt me hebben. Zomaar een paar van de talloze zinnen die je tegenwoordig kunt horen en lezen waarin wil heeft plaatsgemaakt voor wilt. Of is dat misschien juist sowieso de goede vorm, met stam + t Occlusie betekent afsluiting van een bloedvat of ader. In onze ogen zit een netwerk van slagaders en aders die de bloedvoorziening van het oog regelen. In al die bloedvaten kan een afsluiting of verstopping ontstaan. Een afsluiting van een ader in het oog noemen we een veneuze occlusie. Het netvlies wordt dan minder doorbloed en afvalstoffen worden niet goed meer afgevoerd

Verwijzing naar collega-tandarts of tandarts-specialis

Video: Verwijsbrief regelen - Parnassia Groe

De wettelijk verplichte bedenktijd is ingesteld, om jou te beschermen tegen een overhaaste beslissing waar je later spijt van kunt krijgen. Als je langer dan 16 dagen overtijd bent is er sprake van een verplichte bedenktijd van vijf dagen. Deze bedenktijd gaat in vanaf het moment dat je de keuze voor een mogelijke abortus besproken hebt met een (huis)arts Alle Scholing Onder de naam ErgoAcademie organiseert Ergotherapie Nederland geaccrediteerde bij- en nascholing voor ergotherapeuten, maar ook congressen en inhoudelijke evenementen.Al dan niet in samenwerking met andere partijen. Deze activiteiten worden uitgevoerd op initiatief va Over: Adobe Acrobat Reader DC is de gratis wereldstandaard voor het betrouwbaar weergeven, afdrukken en annoteren van PDF-documenten. En vanaf nu is deze toepassing ook verbonden met Adobe Document Cloud zodat u eenvoudiger dan ooit met de toepassing kunt werken op computers en op mobiele apparaten Verschil tussen MRI en CT. Van patiënten krijgen wij vaak de vraag: Wat is nu het verschil tussen een CT- en MRI-scanner? Hoewel de twee apparaten uiterlijk veel op elkaar lijken, zitten er wel degelijk grote verschillen tussen Dossier / bijgewerkt: 10 juni 2020. Behandelingsovereenkomst (WGBO) Een arts en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een 'behandelingsovereenkomst.

Een parodontoloog is een tandarts, die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de diagnose en behandeling van parodontale aandoeningen en plaatsen van implantaten Als u geen kinderen (meer) wilt krijgen, kunt u over sterilisatie nadenken. Het is een kleine operatie waarbij de arts links en rechts een stukje zaadleider weghaalt en de zaadleiders dichtmaakt 1 Ruimte voor eigen gegevens. Plak hier een gele klever. Dan zijn alle gegevens meteen correct en kan het ziekenfonds de terugbetaling vlot verwerken. 2 Code(s) die staan voor de prestatie(s) die werden verricht. De omschrijving van vaak voorkomende codes vind je op de tarievenpagina's. 3 Kader waarin de zorgverlener ofwel het betaalde bedrag vermeldt, ofwel 'ja', ofwel 'nee' De verwijsbrief van uw huisarts (meestal alleen bij eerste bezoek) Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (deze is op te vragen bij uw apotheek) Geldige verzekeringspapieren; Een legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) Op tijd. Wanneer u aan de beurt bent, ontvangt de arts u in de spreekkamer

Betekenis Toelichting Datum ingang Datum expiratie 0001: Bericht is afgekeurd om technische redenen. Retourcode in voorlooprecord, mits voorlooprecord leesbaar; retourbericht bevat alleen voorloop- en sluitrecord. 01-01-2006: 000 Zorgverzekeraars maken verschil tussen spoedeisende zorg en planbare zorg. Dit verschil is belangrijk voor de vergoeding van de kosten die je maakt als je zorg nodig hebt. Je moet vooral opletten als je een zorgverzekering hebt waarbij niet alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd. Spoedeisende zorg Bij spoedeisende of acute zorg denk je waarschijnlijk aan mensen in [ Een overzicht met veelgestelde vragen over steunkousen. Wij zijn een SEMH erkend leverancier van orthopedische hulpmiddelen en voldoen aan gestelde kwaliteitseisen Tabel 1 De betekenis van de pap.-uitslagen van het uitstrijkje. Pap.-classificatie : Pap. 0 : Het Daarvoor gebruikt hij of zij de gegevens uit de verwijsbrief van de huisarts. Hij of zij stelt u een aantal vragen. De arts/gynaecoloog vertelt u als u dat wilt meer over uw uitslag,.

Ben je ongewenst zwanger? Een zwangerschap afbreken met de abortuspil is mogelijk tot en met 8 weken zwangerschap. Lees meer over dit medicijn, eventuele kosten en hoe je de pil kunt verkrijgen Nee. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven. In de Uitvoeringswet AVG (UAVG) wordt het BSN niet als bijzonder persoonsgegeven aangemerkt. Wel mogen de Europese lidstaten onder de AVG zelf voorwaarden stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer, zoals het BSN Syndroom van Asperger. De diagnose syndroom van Asperger wordt in Nederland niet meer gegeven. De huidige editie van het Amerikaanse handboek voor psychische stoornissen, de DSM-5, spreekt nog maar van één overkoepelende autisme-diagnose: de autismespectrumstoornis (ASS) Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is een aandoening van de macula (gele vlek).Dit is het centrale deel van het netvlies, waarmee u leest of gezichten herkent.LMD houdt in dat de macula beschadigd raakt, waardoor het zicht geleidelijk minder kan worden De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van bijna 11.000 huisartsen en huisartsen in opleiding in Nederland en ondersteunt de leden individueel en collectief. De LHV heeft een initiërende rol door een visie te ontwikkelen op de toekomst van huisartsenzorg in Nederland. Het overgrote deel van alle praktiserende huisartsen is lid van de LHV: vri

Ons doel: dat jij weer verder kunt In de Bres bij psychische problemen. Iedereen kan last krijgen van psychische problemen. Dat is menselijk. In de Bres is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die hiermee te maken hebben Definitie Osteoporose (ontkalking van het bot) is een veel voorkomende kwaal bij vrouwen en in mindere mate ook mannen op basis van tal van oorzaken zoals oa. menopauze, gebruik van cortisone, familiale belasting enz Door middel van een BMC wordt de botdichtheid berekend met als doel de graad van ontkalking (osteoporose) te meten om zo het risico op een mogelijke breu Wat is de online zelftest? De online zelftest van Lentis is met grote zorgvuldigheid samengesteld door ervaren psychologen. De uitslag van de test is geen definitieve diagnose, maar geeft een beeld van je huidige toestand Bezoekadres : Stationsweg 62, 1471 CM Kwadijk : OV: Komt u met het openbaar vervoer, meldt dat even aan ons. Wij halen u graag op van station Purmerend Overwher Ondertekenen namens je manager, directeur of leidinggevende: zo doe je dat. Over afkortingen, in het Nederlands en Engels

18 jaar of ouder? Dan heeft u een verplicht eigen risico van € 385. Dit betaalt u alleen over zorg uit de basisverzekering. Lees hier mee Belasting en belastbaarheid Reuma. Mevrouw De Vries is 39 jaar en heeft reuma. In een vroeg stadium is de ergotherapeut ingeschakeld. Tijdens de observatieperiode blijkt dat mevrouw in het dagelijks leven veel last heeft van pijn, stijfheid en vermoeidheid De psychiatrische diagnose volgens de DSM-IV-TR . In mei 2013 verschijnt de herziene versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ofwel de DSM 5, de bijbel van de psychiatrie

Deze verwijsbrief kunt op opsturen naar: Radboudumc Huispost 309 Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Postbus 9101 6500 HB Nijmegen U kunt de verwijsbrief ook mailen naar cbt@radboudumc.nl. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. open de extra opties van dit blok Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen U heeft een afspraak in het ziekenhuis. Op de polikliniek of voor een opname. We hebben alles wat u moet weten op een rij gezet zodat u goed voorbereid naar het ziekenhuis komt

Wat is een internist en wat doet hij bij (het eerste

 • Faunaland Purmerend.
 • Crayola stiften 100.
 • Daalderop plintboiler ontkalken.
 • Raleigh Nepal.
 • Elektrische Neuswiel mover.
 • Tartaarsaus zwanger.
 • Rompompom Lyrics.
 • Kijlstra H2O Square 60x60x4 cm.
 • Kado of cadeau.
 • Roofmijt kopen spint.
 • Myceense kunst.
 • Pityriasis amiantacea haaruitval.
 • Baudet opleiding.
 • Eerste afspraak internist schildklier.
 • Ophefmakend betekenis.
 • Toleranties metaal.
 • Profiel link Facebook verwijderen.
 • Openbare verkoop auto politie.
 • Grafisch behang Praxis.
 • Jessie and James intro.
 • Tumor voorhoofdsholte symptomen.
 • Sinterklaas traktatie personeel.
 • TTL fotografie.
 • Voorzetrolluiken gamma.
 • Ziekenhuis Gelderse Vallei fax.
 • Versiering 1 jaar.
 • Reddi dankmemes.
 • Lachgasgebruik cijfers.
 • Kikkererwten ontvellen.
 • Voertarwe kopen.
 • Cape Cod bezienswaardigheden.
 • Latente fase stopt.
 • Medtronic Heerlen Contact.
 • Wanneer kerst Sky Radio.
 • Check ean supplier.
 • Black Sabbath albums.
 • Microneedling littekens.
 • RVD vacatures.
 • Change will come chords.
 • Sealskin Lekstrip handleiding.
 • Randstad antwerpen email.