Home

Ophefmakend betekenis

ophefmakend(bn.) opzienbarend, geruchtmakend. Taaladvies.net: standaardtaal in België. Van Dale 2016 online: BE. Na die ophefmakende reportage zitten een paar mensen in nauwe schoentjes. Gans Vlaanderen. 0 reactie (s) | oudere versies Gepubliceerd op 21-07-2020. 2020-07-212020-07-21. ophefmakend. betekenis & definitie. geruchtmakend. Hij draaide het nummer van de procureur, maar diens lijn was bezet, ook bij een tweede en derde poging. Hij bedwong zijn ongeduld en ging in afwachting het artikel over een ophefmakendpersdelict in Duitsland zitten lezen

ophefmakend. veel onrust veroorzakend De zanger is beroemd gewordendoor zijn ophefmakend optreden in de Voice of Holland. De borderlinepatiënt had weer eens een ophefmakende ruzie veroorzaakt. Gangbaarheid. Het woord ophefmakend staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie Het woord ophefmakend wordt meestal in het midden van een zin gebruikt en wordt uitgesproken zoals het klinkt. Het kan ook in meer formele contexten worden gebruikt Ophef 1) Ambras 2) Beweging 3) Blaai 4) Blabla 5) Bombarie 6) Commotie 7) Deining 8) Drukte 9) Fanfare 10) Gedoe 11) Gekrijs 12) Geschreeuw 13) Grootspraak 14) Heisa 15) Herrie 16) Kapsones 17) Kaskenade 18) Lawaai 19) Lawaai (ind.) 20) Lef 21) Misbaar 22) Omhaal 23) Opschudding 24) Overdreven drukte 25) Overdreven lofspraa

Zoek ' ophefmakend ' ook in: INT-woordenboeken CHN ( nodig) Wikipedia Google Algemene grammaticale gegevens. Dit artikel bevat (nog) geen betekenisprofiel, alleen algemene grammaticale gegevens en, indien aanwezig, voorbeeldzinnen uit het Corpus Hedendaags Nederlands. Woordsoort. Type: adjectief. Opheffen 1) Aboleren 2) Abrogeren 3) Afbreken 4) Afschaffen 5) Afwikkelen 6) Annuleren 7) Baken 8) Beëindigen 9) Beuren 10) Deblokkeren 11) Doen eindigen 12) Doen verdwijnen 13) Eleveren 14) Forceren 15) Heffen 16) Herroepen 17) Herstellen 18) Hijsen 19) Inbakeren 20) Intrekken 21) Inzwachtelen 22) Kwijtschelde

ophefmakend Geen resultaat voor 'ophefmakend' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere. Essentieel 1) Bondig 2) Cruciaal 3) Elementair 4) Fundamenteel 5) Het wezen uitmakend 6) Hoofdzakelijk 7) Hoognodig 8) In wezen 9) Noodzakelijk 10) Onmisbaar 11) Onontbeerlijk 12) Relevant 13) Tot het wezen behorend 14) Van belang 15) Van groot belang 16) Van overwegend belang 17) Van wezenlijk belang 18) Vereis Een ander woord voor definitie is betekenis of beschrijving. Een woordenboek is een verzameling van definities. Deze definities zijn meestal in een zakelijke, informele stijl beschreven en geven een globale betekenis van één bepaald woord. Dat is dan ook het kenmerk van een definitie PAL Phase Alternating Lines. In West-Europa gangbare televisietechniek om kleurenbeelden, opgebouwd uit 625 lijnen, zodanig uit te zenden dat ook oude zwart/wit-ontvangers ervan gebruik kunnen maken Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord variant. Je kunt ook zelf een definitie van variant toevoegen. 1: 54 30. variant. Een van het origineel afwijkende versie. Bron: kennisconsult.nl: 2: 12 28. variant

Het Vlaams woordenboek » ophefmakend

 1. Na die ophefmakende reportage zitten een paar mensen in nauwe schoentjes. Gans Vlaanderen 0 reactie(s) | oudere versies Toegevoegd door LimoWreck en laatst gewijzigd door fansy (08 aug 2018 11:36) Dit woord was woord van de dag op 17 dec 2019 366. Reacties. Er zijn nog geen reacties op deze.
 2. Wat is de betekenis van Hormonenmaffia? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Hormonenmaffia. Door experts geschreven
 3. Betekenis 'opmaken' Je hebt gezocht op het woord: opmaken. o p·maak (de; m) 1 manier waarop de inhoud over een pagina is verdeeld; = lay-out o p·ma·ken (maakte op, heeft opgemaakt) 1 opeten, verteren: alle voorraad opmaken; zijn geld opmaken 2 in orde maken: een bed opmaken 3 met schoonheidsmiddelen bewerken: dat meisje maakt zich op 4 de.

Betekenis opheffen. Wat betekent opheffen? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord opheffen. Je kunt ook zelf een definitie van opheffen toevoegen. 1: 4 6. opheffen ( overgankelijk ) iets in opwaartse richting brengen Toen hij zijn naam hoorde hefte hij zijn hoofd op Een hyperlink (of kortweg link) - met een Nederlands woord verbinding of koppeling - is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen om naar een andere plaats te gaan.. Een hyperlink heeft een vertrekpunt (de plek in een document waar de link zichtbaar is en geactiveerd kan worden) en kan. Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis): opheffen ≠ neerzetten, oprichten, opstellen, stichten. woorden met een verwante vorm: heffen, opheffing. zie ook: ophef. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek Een redacteur of redactrice is iemand die verantwoordelijk is voor de bewerking (redactie) van de inhoud van een publicatie, bijvoorbeeld een krant, tv-programma, boek, tijdschrift, encyclopedie of website, of die feitelijk werkt aan die inhoud.. Een redacteur kan de rol of functie van auteur hebben, of die van adviseur (bijvoorbeeld bij wetenschappelijke tijdschriften), of die van persklaarmake

Video: ophefmakend - de betekenis volgens Typisch Vlaam

Deze bevindingen, alsook recente ophefmakende incidenten met illegale afvaltransporten - zoals het dumpen van afvalstoffen in Ivoorkust, waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen en ernstige milieuschade is veroorzaakt - hebben ertoe geleid dat bij de lidstaten, de Europese instellingen, de NGO's en het brede publiek veelvuldig de roep wordt gehoord om de afvaltransportverordening. Wetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen.. Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken. 0 Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context

Vereffening is het laatste stadium in het ontbindingsproces van een rechtspersoon.Dit volgt op de formeel juridische ontbinding.De eerste stap in een ontbinding is een ontbindingsbesluit van de aandeelhouder(s) dat in veel landen bij notariële akte dient te geschieden Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Variant inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Variant en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina. Wat is de betekenis van sinoloog? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 5 betekenissen van het woord sinoloog. Door experts geschreven Beschuldigde sta op was destijds een fameus tv-programma waarin ophefmakende assisenprocessen nagespeeld werden. Om het levensecht te houden mocht er ook al wat Vlaams geklapt worden: Nee, mijnheer de juge , ik heb zijne kop niet ingeslagen met een schup . 't Was met de pollepel Aan de hand van een typisch klinisch geval van spontaan pneumomediastinum bij een tiener, zien we weer een aandoening die soms wel klinisch ophefmakend is, maar in het algemeen goedaardig is, waarschijnlijk ondergediagnosticeerd wordt, maar er ons vooral toe dwingt om een ernstige etiologie uit te sluiten die een specifieke behandeling vereist

vies over een ophefmakend TNO-onderzoek.6 De opstellers van dat rapport beweren dat er een statistisch significante relatie is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden van een bepaald type en het ervaren welzijn van proefperso-nen. Dit onderzoek betrof 2 groepen van 36 personen, men-sen die klachten toeschrijven aan een gsm-basisstation e Voor sommigen is ze 'ophefmakend', voor anderen 'grensverleggend', Sinds lang vragen feministische en gendertheorieën aandacht voor de betekenis van het lichaam, of voor de betekenis van 'geleefde lichamelijkheid', als verzet tegen abstracte, zogenaamde 'disembodied' of 'ontlichaamde' denkkaders

ophefmakend - WikiWoordenboek - Wiktionar

- veelgeprezen en ophefmakend biografisch essay De eeuwige zoon - Jodendom als tweede huid - Liefde, seks, fantasieën - De schrijver en zijn wereld - Op zoek naar betekenis. saul friedländer is emeritus hoogleraar geschiedenis en bijzonder hoogleraar Holocaust Studies aan de Universiteit van Californië te Los Angeles 4 betekenissen hoortveel, weinig uitvoeren: veel, weinig doen Gebruiksaanwijzing trefwoord klemtoon antoniem (tegenovergestelde) belangrijk woord afbreekpuntje: verdeelt het woord in lettergrepen kijk bij dit woord voor uitleg meervoud verleden tijd, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord synoniem (ander woord) verwijzing (kijk daar) uitdrukking die.

evolutie de betekenis van political correctness heeft doorlopen en waarom we in een jeugdbewegingscontext beter over pedagogische correctheid spreken. De spelbenamingen die als ophefmakend gelden, bijvoorbeeld 'abortusje', 'verkrachtertje', 'blauwe foef' zijn taboewoorden Paul Beliën Naar de wortels van maatschappij en cultuur R. Girard, 'La violence et le sacré' In een ophefmakend essay peilt R. Girard naar oorsprong en betekenis van het geweld in de samenleving, en meer bepaald naar de geweld-bezwerende mechanismen van religieuze, juridische of psychologische aard. Het 'religieuze' offer van de zondebok wordt door de [ Heilige teksten zijn sinds enige tijd weer een ernstige zaak. Wie aan de Koran tornt, kan op ernstige tegenwind rekenen. Zo'n anderhalve eeuw geleden gold dat ook voor de bijbel. Het 'Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme' staat dit jaar in het teken van ophefmakende publicaties uit de 19e eeuw. Michal Citroen spreekt met theoloog David Vos, auteur van een. Zo hield hij in 1888 voor het militaire tribunaal een eerste ophefmakend rekwisitoor in het Nederlands. De grote betekenis van Van Duyse ligt in het domein van de muziekwetenschap. In de traditie van Jan F. Willems en Ferdinand A. Snellaert verzamelde,.

Synoniemen van Ophefmakend en ander woord for Ophefmakend

Larry Sultan Amerikaanse fotograaf, (°1946 New York, leeft en werkt in San Francisco) EDUCATION 1973 M.F.A., San Francisco Art Institute 1968 B.A., University of California 'Evidence' In 1977 creëerde Larry Sultan samen met Mike Mandel de ophefmakende conceptuele Reeks 'Evidence', documentaire foto 's afkomstig uit institutionele beeldbanken. Losgerukt van hun originele context en herschikt. Als reactie op een ophefmakende dubbele moord die Hendrik Jut in 1876 in Den Haag pleegde, ontstond aan het begin van de twintigste eeuw een kermisattractie die naar hem werd vernoemd: een kop-van-jut. We beschouwen kop-van-jut in die betekenis als een samenkoppeling. We schrijven jut bovendien met een kleine letter Column Houd Wilders ver van het Torentje Beeld Van Den Bergh Freek. Bij alle bezwaren is er ten minste één goede reden voor een cordon sanitaire rondom een partij die naar de democratische. Ophefmakende theorieën in verband met de constructie van de Grote Piramide Manuel Minguez, waterbouwkundig ingenieur, bewijst in zijn boek Les Pyramides d'Egypte-Le secret de leur Construction dat de 2.600.000 bouwblokken van de Nijl naar het Gizaplateau werden aangevoerd langs een sluizentrap van maar liefst 25 sluizen, 36 bijkomende sluizen zouden het mogelijk maken de volledige.

Ophef - 3 definities - Encycl

ophefmakend - ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek

Vandaag wordt discretie volgens de auteur vooral in de tweede betekenis gehanteerd en is de eerste betekenis naar de achtergrond verdwenen en zelfs zo goed als verdwenen. Op zoek naar het eerste gebruik van het woord, komt Peter Venmans uit bij Don Quichot (1605) waar Cervantes het adjectief - in de eerste betekenis van het woord - voor het eerst in de literatuur gebruikt In de kunstwereld verwierf Urs Fischer al een ophefmakende reputatie. Nu hij ook het monogram van Louis Vuitton een psychedelisch tintje gaf, is de 'bad boy' rijp voor het modepubliek. Geen expo van Urs Fischer, in de jaren 2000 of vandaag, gaat voorbij zonder dat bezoekers op een gegeven moment.

Opheffen - 5 definities - Encycl

Op freudiaanse wijze zal ik als een fysisch geograaf de gelaagdheid van het onderbewuste in deze ophefmakende oorlogsroman blootleggen, want niet alleen aan de oppervlakte van de verhalen en romans van Hermans valt er geen mus van het dak zonder dat dit betekenis heeft binnen de compositie van de roman, ook in de diepte van zijn oeuvre liggen symbolen opgesloten die beladen zijn met betekenis ophefmakend rechtvaardigmakend zaligmakend duizeligmakend heiligmakend treurigmakend gekmakend dikmakend ziekmakend smaakmakend: spraakmakend gebruikmakend schoonmakend opmakend zenken-betekenis (18/126) alcoholverslaaft (0/32) rechtespoor (0/733) allerlekerste (1/50) star (0/177) bankrijmwordenboeban (0/998) knuffelbest (0/365) hij-was.

Duchamp is natuurlijk van die betekenis op de hoogte. Dat maakt het allemaal nog veel erger. HET GEVAL MARCEL DUCHAMP (OVER EEN MODERNISTISCH PROBLEEM) 125 met een aantal fundamentele vragen van theoretische en filosofische aard wordt geconfronteerd maar kiest wat voorlopig de gemakkelijk. Deze hond redt mijn leven dagelijks. Maak kennis met Andy, een dakloze man met zijn hond Bailey. We hoeven jullie, dierenvrienden, niet meer te vertellen dat honden echt geweldige dieren zijn Rijmwoordenboek ROT WEG 749 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op ROT WEG. Wat rijmt er op ROT WEG Wie de zee niet kent, kan er geen zinnig woord over zeggen. Wie ze het best kent, is niet happig om erover te praten, vooral niet als het over de dodende z.. Rijmwoordenboek SLAKEND 45 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op SLAKEND. Wat rijmt er op SLAKEND

Gratis woordenboek Van Dal

Woorden. Woorden die beginnen met : O 9913 woorden beginnen met een O. Oa -; Ob -; Oc -; Od -; Oe -; Of Zo doemt geleidelijk aan de betekenis op van dit theaterstuk. Het bouwt zich op, associatief, komt stukje bij beetje uit de steigers - als een fragiele constructie die uit de mist even tevoorschijn komt: zin naar inzicht, naar overzicht. 'Overview' noem je dat, legt de astronaut uit aan de jongen

Essentieel - 7 definities - Encycl

Definitie - 12 definities - Encycl

De laatste maanden circuleert er een hardnekkig gerucht over de Duitse bondskanselier, ook nu weer naar aanleiding van haar visitatio aan de momenteel slechtste leerling van de Europese klas. Dit werd nog versterkt vele uitspraken, cartoons of foto's waarbij zij in al dan niet bedekte termen wordt voorgesteld als de erfgename van het Nazi-regime en zelfs met Hitler geassocieerd wordt. Want. Geef zowel de letterlijke als de figuurlijke betekenis. 6. Hoe kijk jij tegen het leven aan: kreupel non-verbaal op de zwarte lijst staan ophefmakend relevant steevast stimuleren subsidiĂŤren Hoe groot of ophefmakend je geheim is, maakt niet uit, verklaart auteur van de studie Michael Slepian. Wat belangrijk is, is hoezeer je er zelf mee begaan bent. In andere woorden: je lippen stijf op elkaar houden over een geheime crush, kan even zwaar op je drukken als een levensbelangrijk staatsgeheim 10/2019. De symbolische betekenis van de gebeurtenissen in je leven 09/2019. Quantumfysica, Karma en onze gesimuleerde werjelijkheid 06/2019. De teloorgang van een kosmische visie 05/2019. One-ma show met Tony Price, een topspektakel van illusionisme 05/2019. Waarom Jezus niet getrouwd was met Maria Magdalena 04/2019. Wondere wereld. horizontale wip waarbij de schutter in de verte moet schieten. Van Dale 2018 online: BE zie ook staande wip. Klik op de afbeelding. De Liggende wip daarentegen is een discipline van het boogschieten waarbij horizontaal op een wip geschoten wordt die op 17 meter afstand staat

Pal - 21 definities - Encycl

Als het over een horoscoop gaat, denkt men meestal als eerste aan het sterrenbeeld of zonneteken. De meeste mensen hebben wel enig idee wat hun sterrenbeeld inhoudt. Over de invloed van huizen, de analyse van huizen in de horoscoop en de betekenis van elk van de 12 huizen is over het algemeen minder bekend. Sterrenbeeld en Huis. Sterrenbeeld Kinsey kan verwijzen naar: . Kinsey-instituut, een instituut voor onderzoek naar seksualiteit, geslacht en voortplanting aan de Universiteit van Indiana; Kinseyrapporten, twee destijds ophefmakende boeken, uit 1948 en 1953, over menselijke seksualiteit; Alfred Kinsey (1894 - 1956), een Amerikaans bioloog en seksuoloog, grondlegger van het Kinsey-instituut en hoofdauteur van de Kinseyrapporte Betekenis krijgt de wereld pas dankzij een structuur, In een ophefmakende rede voor de Unesco pleit hij er in 1971 dan ook voor dat de verschillende culturen elkaar niet té na komen,. In 1959-60 reisden Calders stabiles' - ondermeer De hond - rond in een ophefmakende tentoonstelling.Alhoewel Calder, in zijn Parijse periode bevriend met Miró, Léger, Arp en Mondriaan, toen al niet aan zijn proefstuk toe was, bleek 1958 een beslissend jaar voor de uitdrukkingsvorm waarvan hij de grootmeester was: de 'stabiles'.De term is afkomstig van Jean Arp, die er he SEKSUALISERING, CULTUUR EN AGENCY 88 feministische hoek is veel (terechte) kritiek gekomen. Ariel Levy publiceerde in 2005 het ophefmakende boek Female Chauvinist Pigs: Women and the Rise of Raunch Culture (2005) waarin ze de valse seks uele bevrijding aanklaagt van wat ze de bimbocultuur noemt

Tijdens de Goede Week en op Pasen herdenkt de katholieke kerk het lijden, sterven en de verrijzenis van Jezus Christus - de belangrijkste tijd van het jaar Bloch en bevrijdingstheologie In Het lunapark en andere plekken (2008), dat we kunnen lezen als een levensbeschouwelijke autobiografie, vertelt Ludo Abicht (1936) hoe de Bijbel zijn pad bleef kruisen, ook nadat hij met zijn uittreden uit de jezuïetenorde in het begin van de jaren zestig een compleet andere weg was ingeslagen. Toen de ondertussen overtuigd [

Betekenis Varian

aangeven wat de betekenis is van deze effecten voor de besluitvorming. Een onjuiste toepassing van deze bepalingen heeft aanzienlijke consequenties. Dat blijkt uit de omvangrijke lijst van bouwwerken die zijn stilgelegd omdat onvoldoende concreet onderzoek was gedaan naar de gevolgen van deze werken voor planten en dieren Onder de titel Digitaal Afrikaans organiseerde de Commissie voor Zuid-Afrika van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde in samenwerking met het Afrika-Studiecentrum in de middag van 21 maart 2014 een klein Symposium over de relatie tussen het internet en de Afrikaanse literatuur. Het Symposium vond plaats in het Pieter de la Courtgebouw aan de Wassenaarseweg in Leiden, de. Ophefmakende publicaties uit de 'lange' negentiende eeuw' - red. F.G.M. Broeyer/D.Th. Kuiper, uitgeverij Meinema, isbn 90 211 4050 0 BESTELINFORMATIE: Wilt u het Spoor terug op CD ontvangen maak dan 15,50 euro over voor dit vierluik op gironummer 444 600 t.n.v. de vpro in Hilversum o.v.v. OVT Spoor terug: Onbespoten idealen

Boeken over Brugman bij De Slegte. Meer dan 58 (tweedehands) uitgaven beschikbaar vanaf € 4,9 Daarna verscheen nog een achttal dichtbundels waaronder het ophefmakende Lippendienst (1997) onder het heteroniem Stella Napels. Met fotograaf Hans Bol gaf hij Het formaat van waterland uit, een ode aan Ooijpolder en Over-Betuwe in 2004 Bestseller Literatuur, 3811 tweedehands boeken op voorraad, vanaf € 1,79 alleen bij Boekhandel De Slegte

50 jaar Woodstock Bepalend moment van de babyboomers . door Alfred Bos. Het begon als een idee voor een platenstudio. Het werd het meest beroemde, ophefmakende, historisch significante popfestival ooit

 • White Lion band.
 • Vet verbranden dieet.
 • Rs 07 anti venom.
 • Eenden kuikens.
 • Activak zomer 2020.
 • Voorrang van rechts 4 voertuigen.
 • Allergie matrashoes.
 • Beste MMA vechter ooit.
 • Pangasiusfilet Dirk.
 • Primal Fear Netflix.
 • Kaapse Bossen honden.
 • Kervel soep.
 • Welke gegevens nodig voor vliegticket Transavia.
 • Defensie contact.
 • Transformatie Bouw Limburg.
 • Zesling België.
 • Ik mis je papa Quotes.
 • Bbs fi r.
 • YouTube Afvallen.
 • Restaurant Aaltje Weesp menukaart.
 • Omgeving Doetinchem.
 • Check ean supplier.
 • Viool stemgeluid paard.
 • Jaren '90 kapsel heren.
 • Raften Karinthië.
 • Hyundai modellen 2019.
 • Noorderpoort.
 • Sakura garnalen.
 • Bavaria aanbieding AH.
 • Sigma full frame lenzen.
 • PVC ramen kleur veranderen.
 • Pagina ZeelandNet.
 • Goodbye Christopher Robin wiki.
 • Distichiasis hond erfelijk.
 • Dummie de mummie en de sfinx van Shakaba boek.
 • Atopie hond homeopathie.
 • Ace Ventura Netflix.
 • Zandkleur verf RAL.
 • Carboplatine en Paclitaxel.
 • Nancy Pelosi dochter.
 • Beau Monde kortfilm.